Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Så fungerar ett organisationsnummer

Ett organisationsnummer är en unik identifierare för juridiska personer, inklusive företag. Det består av tio siffror och är avgörande för att skilja företag från individer i officiella register.

Vad är ett organisationsnummer?

Ett organisationsnummer är ett unikt identifieringsnummer som tilldelas juridiska personer som företag, föreningar och myndigheter. Numret består av tio siffror och fungerar ungefär som ett personnummer, men för juridiska enheter.

Organisationsnumret hjälper till att skapa ordning och struktur i offentliga register och underlättar kommunikationen mellan organisationer och myndigheter. Till exempel används organisationsnumret vid deklarationer, ansökningar om bidrag, vid inlämning av årsredovisningar och vid andra officiella ärenden.

Hur är ett organisationsnummer uppbyggt?

Ett organisationsnummer består som sagt av tio siffror. Den tredje siffran är aldrig lägre än två för att inte blanda ihop det med personnummer som har noll eller ett som sin tredje siffra.

Den första siffran i organisationsnumret indikerar vilken typ av juridisk enhet det handlar om. Här är vad de olika siffrorna betyder:

2 – Stat, landsting, kommun och församling

5 – Aktiebolag

6 – Enkelt bolag

7 – Ekonomisk förening

8 – Ideell förening och stiftelse

9 – Handelsbolag och kommanditbolag

Den sista siffran i organisationsnumret är en kontrollsiffra som kan räknas ut med hjälp av de andra nio siffrorna.

Vad betyder organisationsnumret för dig som företagare?

Som företagare är ditt organisationsnummer avgörande för att hantera officiella ärenden. Det används för att identifiera ditt företag i olika sammanhang som när du betalar skatt eller ansöker om olika bidrag.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte