Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Option – Vad är det?

Optioner är finansiella instrument som hör till kategorin derivatinstrument. De representerar en rättighet – men inte en skyldighet – att köpa eller sälja en specifik tillgång till ett bestämt pris inom en given tidsram. När du köper en option betalar du en ”premie”, vilket är marknadsvärdet för optionen vid den tidpunkten. Det pris du förbinder dig till, oavsett om det är för att köpa eller sälja, kallas lösenpris.

Kärnan i optioner är valet: som innehavare av en option kan du välja att följa avtalet eller inte. Om du väljer att inte utnyttja din rättighet innan optionens utgångsdatum, försvinner avtalet och du förlorar premien du betalade.

Optioner för företagare?

Optioner kan vara en attraktiv investeringsstrategi för företagare. Dels för att du inte behöver binda lika mycket kapital som när du handlar med traditionella aktier. Men framför allt är den maximala risken du tar begränsad till den premie du betalade. Om marknaden svänger åt ditt håll kan du göra en vinst, men om det inte gör det, är din förlust begränsad.

Till exempel, om du har en option som ger dig rätten att köpa aktier för 100 kronor och marknadspriset hoppar till 120 kronor, då har du gjort en fin affär! Å andra sidan, om priset sjunker till 80 kronor, kan du helt enkelt låta optionen förfalla och köpa aktier till det lägre marknadspriset.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte