Omvänd skattskyldighet – Vad innebär det?


Omvänd skattskyldighet är en viktig aspekt i momshanteringen för företagare. Traditionellt är det säljaren som betalar moms till staten från en försäljning, men omvänd skattskyldighet innebär att köparen istället har denna skyldighet.

När gäller omvänd skattskyldighet?

I Sverige tillämpas omvänd skattskyldighet främst inom byggsektorn, vid omsättning av byggtjänster mellan företag. Det används också vid handel med investeringsguld och utsläppsrätter för växthusgaser, samt vid omsättning av skrot och avfall av vissa metaller. Det är viktigt att notera att reglerna kring omvänd skattskyldighet kan variera inom och utanför EU.

Köparens och säljarens skyldigheter

Vid omvänd skattskyldighet måste säljaren ange ”omvänd betalningsskyldighet” på fakturan och hänvisa till relevant lagstiftning. Köparen är sedan ansvarig för att redovisa och betala momsen. Detta innebär att även om säljaren felaktigt har debiterat moms, ska köparen begära en rättad faktura eller själv räkna ut och redovisa momsen.

Avdragsrättens betydelse

Säljaren har rätt att dra av ingående moms, trots att de inte redovisar någon utgående moms. Köparen kan också ha avdragsrätt för den ingående momsen som de själva beräknar. Det är viktigt att båda parter korrekt redovisar dessa i momsdeklarationen, och tyst kvittning är inte tillåtet.

Att förstå och korrekt tillämpa omvänd skattskyldighet är avgörande för att undvika felaktigheter och ytterligare skattekostnader. För att ytterligare fördjupa din kunskap inom skatter och moms, och minimera risker för ditt företag, erbjuder vi en omfattande guide. Denna kunskap är avgörande för att säkerställa rätt skattemässiga hantering och för att undvika onödiga kostnader.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte