Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Omvänd moms – Vad är omvänd moms?

Omvänd moms är ett viktigt begrepp för företagare, särskilt inom byggbranschen. Det innebär att köparen, istället för säljaren, redovisar den utgående momsen på det fakturerade beloppet. Denna metod används huvudsakligen för att motverka skattefusk.

Vad innebär omvänd moms?

Omvänd moms, eller omvänd skattskyldighet, är en speciell momsregel som främst används inom byggsektorn. Under vanliga omständigheter lägger företaget som utfärdar fakturan på momsen. Men inom byggbranschen finns det ett undantag. När byggtjänster säljs till andra byggföretag, förflyttas momsredovisningsskyldigheten från säljaren till köparen. Det betyder att köparen måste redovisa och betala momsen, inte företaget som utför tjänsten.

Denna regel gäller endast vid försäljning av specifika byggtjänster som utförs regelbundet, som mark- och grundarbeten, bygginstallationer och byggnadssnickeri. Det är viktigt att notera att omvänd moms inte tillämpas för verksamheter som endast tillfälligtvis utför byggtjänster.

Omvänd moms inom och utanför EU

När det kommer till handel inom EU, tillämpas omvänd moms endast under vissa omständigheter. Detta inkluderar situationer där en vara transporteras mellan två olika länder och köparen är momsregistrerad med ett giltigt VAT-nummer. Vid försäljning till en beskattningsbar person i ett annat EU-land gäller också omvänd moms. Vid handel med länder utanför EU, måste svenska företag alltid själva deklarera och betala svensk ingående moms.

Fakturering med omvänd moms

När byggföretag utfärdar fakturor för byggtjänster till andra byggföretag, måste omvänd moms appliceras. Detta bör tydligt anges på fakturan, ofta med formuleringar som ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”. Fakturan ska även inkludera referens till och momsnummer för köparen. Många fakturahanteringssystem har speciella inställningar för detta för att underlätta processen.

Omvänd moms är en central del i att förstå momsredovisning för företagare inom byggbranschen. Genom att ha rätt kunskap minimeras risker, både vad gäller felaktigheter och onödiga kostnader. Det är en komplex process, men med korrekt information och verktyg kan företagare navigera i dessa regler mer effektivt.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte