Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Omsättning – Vad är omsättning?

Omsättningen är företagets totala inkomster för sålda tjänster och varor under en specifik tidsperiod. Omsättningen gäller för både fakturerad försäljning och kontant, och räknas vanligtvis på årsbasis. Vinst är inte samma sak som omsättning eftersom man inte drar av utgifter när man räknar på omsättning.

Omsättning – en nyckelfaktor för företag

Omsättningen är en nyckelfaktor för att bedöma företagets framgång. Genom att övervaka omsättningen kan företagsägaren få en uppfattning om hur bra företaget säljer sina produkter eller tjänster. En hög omsättning kan indikera att företaget är populärt och att det finns en efterfrågan på dess erbjudanden. En låg omsättning vara ett tecken på att företaget behöver förbättra sin marknadsföring eller produktutbud.

Skillnaden mellan omsättning och vinst

Det är viktigt att förstå att omsättning inte är samma sak som vinst. Omsättningen representerar företagets totala intäkter, medan vinsten är det belopp som återstår efter att alla kostnader och utgifter har dragits av från omsättningen. För att få en korrekt bild av företagets ekonomiska läge bör både omsättning och vinst analyseras.

Vad är nettoomsättning?

Nettoomsättning är ett begrepp som används för att beskriva företagets intäkter efter att rabatter och skatter har dragits av från omsättningen. Det är viktigt att skilja mellan bruttoomsättning och nettoomsättning. Bruttoomsättning är företagets totala försäljning utan att ta hänsyn till rabatter och skatter, medan nettoomsättning ger en mer exakt bild av företagets intäkter.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte