Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Offert – Vad är en offert?

En offert är i grunden ett skriftligt erbjudande som ett företag presenterar för en potentiell kund. Detta erbjudande specificerar pris och villkor för en produkt eller tjänst som företaget erbjuder. Offertens syfte är att ge kunden en klar bild av vad som kan förväntas både i termer av kostnad och vad som levereras. För en företagare är detta ett viktigt steg i att bygga affärsrelationer och säkerställa tydliga överenskommelser med kunder.

Om offerten innefattar större tjänster som exempelvis offentliga upphandlingar, benämns det ofta som ett ”anbud.”

I grunden är dock en offert och ett anbud samma sak, men det finns en viktig skillnad: ett anbud är bindande tills acceptfristen löpt ut, medan en offert kan vara mer flexibel.

Vad innehåller en offert?

Det finns ingen lagstadgad form för hur en offert ska se ut, men det är centralt att den är tydlig och informativ. En väl utformad offert bör innehålla följande komponenter:

Företags- eller säljarens namn: Identifierar vem som ger erbjudandet.

Produkt- eller tjänstbeskrivning: En detaljerad beskrivning av vad som erbjuds, inklusive eventuell leveranstid.

Prissättning: Detta bör inkludera priset per enhet samt det totala priset.

Tidsuppskattning: En beräkning av hur lång tid arbetet eller leveransen av produkten/tjänsten kommer att ta.

Betalnings- och leveransvillkor: Detaljerar hur och när betalning och leverans ska ske.

Giltighetstid: Anger hur länge offerten är giltig.

När blir offerten bindande?

En offert blir bindande när den accepteras av kunden. Det finns två typer av accept:

Ren accept: Kunden accepterar offerten precis som den är.

Oren accept: Kunden accepterar offerten men med vissa ändringar.

Om kunden väljer att inte acceptera offerten blir inget avtal bindande, och därmed blir ingen affär av. För en företagare är det därför viktigt att vara tydlig med offertens innehåll och dess villkor. Det hjälper både till att undvika missförstånd och säkerställer en smidig affärsprocess.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte