Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är den offentliga sektorn?

Den offentliga sektorn i Sverige är en omfattande enhet som består av statliga, kommunala och regionala verksamheter. Det är en central del av vårt samhälle, som spelar en avgörande roll i att upprätthålla välfärd och infrastruktur. Här ingår allt från skola och hälsovård till försvar och infrastruktur. Denna sektor finansieras huvudsakligen genom skatter, avgifter och i vissa fall lån.

Offentliga sektorns betydelse för samhället

Den offentliga sektorn, ibland benämnd som den gemensamma sektorn, är grunden för det svenska folkhemmet. Från dess tidiga dagar har den offentliga sektorn strävat efter att tillhandahålla grundläggande tjänster som utbildning, sjukvård och social omsorg till alla medborgare. Denna sektors storlek och struktur kan variera över tiden, beroende på politiska beslut och ekonomiska förutsättningar.

Vad ingår i den offentliga sektorn?

I den offentliga sektorn i Sverige ingår en mängd olika verksamheter. Kommuner ansvarar för grundskolor och gymnasieskolor, medan regionerna sköter hälso- och sjukvård. Staten hanterar bland annat polisväsendet, arbetsmarknadsfrågor och arbetsförmedlingen. Genom åren har vissa av dessa funktioner decentraliserats för att ge lokala myndigheter mer ansvar.

Offentliga sektorns särskilda nämnd

Den offentliga sektorn i Sverige gör stora inköp av varor och tjänster varje år, vilket skapar affärsmöjligheter för företagare. Dessa upphandlingar är strikt reglerade för att säkerställa rättvisa och effektiv användning av skattebetalarnas pengar. För företagare innebär detta en möjlighet att delta i dessa upphandlingar, vilket kan vara en viktig inkomstkälla.

Sammanfattningsvis är den offentliga sektorn en grundpelare i det svenska samhället, som påverkar alla medborgare och företagare på olika sätt. Dess roll och struktur är avgörande för att säkerställa välfärden och de grundläggande tjänsterna i landet. För företagare innebär den offentliga sektorn både en potentiell kund och en regulator som formar affärsmiljön.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte