Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är en Offentlig upphandling?

När myndigheter och offentliga enheter behöver inhandla varor, tjänster eller genomföra byggprojekt, initieras en process som kallas för offentlig upphandling. Upphandlingsreglerna berör inte bara staten, landsting och kommuner, utan även kommunala bolag. Andra bolag, samt föreningar och stiftelser som arbetar för allmänhetens intresse, är också inkluderade i dessa regler.

Men vad är offentlig upphandling egentligen? Tänk på det som den mekanism som hjälper offentliga verksamheter att öppna upp sina inköp för konkurrens. Oavsett om det handlar om att köpa in tjänster, produkter, leasing eller hyra, så faller det under offentlig upphandling. Detta säkerställer att företag inom EU kan tävla om och göra affärer med den offentliga sektorn på lika villkor.

Hur går en offentlig upphandling till?

Förenklat kan processen för offentlig upphandling beskrivas såhär:

En offentlig aktör identifierar ett inköpsbehov och skapar ett ”förfrågningsunderlag”. Detta dokument specificerar exakt vad som ska inhandlas och under vilka villkor.

Därefter görs en offentlig annons i en digital databas som är öppen för allmänheten. Företag som är intresserade kan granska annonsen och det tillhörande förfrågningsunderlaget. De kan sedan lämna in sina anbud inom en given tidsram.

Efter inlämningsfristens utgång granskar myndigheten alla anbud. Efter denna granskning beslutar myndigheten vem som får uppdraget genom ett ”tilldelningsbeslut”, där valet och motiveringen bakom det presenteras. Beslutet kommuniceras till alla företag som deltagit i anbudsprocessen.

Om ett företag tycker att upphandlingen inte skötts korrekt finns det en möjlighet att överklaga. Om ingen överklagan görs inom den fastställda perioden, känd som ”avtalsspärren”, kan myndigheten formalisera avtalet med det vinnande företaget. Leverans av varor eller tjänster kan sedan påbörjas enligt avtalets villkor.

Det finns dock en annan typ av upphandling kallad direktupphandling. Denna typ av upphandling kräver inte offentlig annonsering och har mer flexibla regler för anbudsprocessen.

Regelboken för offentlig upphandling

Inom offentlig upphandling finns det regler att följa, och dessa är noggrant beskrivna i upphandlingslagarna. Bland dessa lagar har vi lagen om offentlig upphandling (LOU) som kanske är den mest kända. Dessa lagar ser till att allting går rätt till, att det finns en gräns som offentlig upphandling inte kan korsa, och ger även möjligheter att överklaga en upphandling om något känns fel.

Tröskelvärden för offentlig upphandling

För den som undrar över tröskelvärden för offentlig upphandling, så refererar det till de monetära gränser där vissa upphandlingsregler börjar gälla. Dessa gränser varierar beroende på vad som upphandlas och vem som upphandlar.

Vanliga frågor om offentlig upphandling

Vad är offentlig upphandling?

Det är den process offentliga organisationer använder för att göra inköp från externa leverantörer.

Vad är lagen om offentlig upphandling?

Det är en av de svenska lagarna som styr hur offentlig upphandling ska genomföras för att säkerställa rättvisa och transparens.

Hur går en offentlig upphandling till?

Genom en strukturerad process där offentliga organisationer annonserar sina behov och företag får lämna anbud eller förslag. Efter utvärdering väljs den mest lämpliga leverantören.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte