Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Obligationer – Vad är obligationer?

Obligationer utgör en viktig del av företagsfinansiering och representerar räntebärande skuldebrev där innehavaren fungerar som långivare. Denna finansiella mekanism möjliggör för stater eller företag att låna kapital genom att emittera obligationer istället för att förlita sig på traditionella banklån.

Funktion och innebörd för företagare

En obligation utgör i grund och botten ett lån från innehavaren till staten eller ett företag. Genom att emittera dessa skuldebrev kan företag skaffa kapital utan att vara beroende av bankfinansiering. Den som investerar i en obligation får avkastning i form av ränta från den utfärdande parten. Statsobligationer och företagsobligationer är de två huvudtyperna, beroende på om det är staten eller ett företag som emitterar dem.

Hur fungerar obligationer?

Obligationens löptid varierar och när den når sitt slut återbetalas vanligtvis lånet till innehavaren. Under löptiden erhåller innehavaren regelbundet ränta som avkastning. Denna mekanism ger företag möjlighet att skaffa kapital på lång sikt och ger investerare en stabil avkastning.

Statsobligationer och företagsobligationer

När en stat emitterar obligationer, kallas dessa för statsobligationer, medan det benämns som företagsobligationer när ett företag gör det. Statsobligationer betraktas ofta som mycket säkra investeringar eftersom de stöds av regeringen och anses ha minimal risk. Företagsobligationer kan däremot variera i risknivå beroende på företagets ekonomiska styrka.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte