Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Obestånd – Vad är obestånd?

Obestånd, i ekonomisk mening, uppstår när en gäldenär (oftast ett företag eller individ) inte kan betala sina skulder, och detta tillstånd är inte bara tillfälligt. Det är ett kritiskt ekonomiskt tillstånd som kan leda till juridiska åtgärder såsom konkurs.

Tecken på att ett Företag är på Obestånd

Det finns flera indikatorer som kan signalera att ett företag är på väg mot, eller redan befinner sig i, obestånd:

Skulder som inte betalas i tid: Oförmågan att reglera skulder vid förfallodatum kan vara det första tecknet på ekonomiska problem.

Underskott på skattekontot: Regelbundna underskott på skattekontot, som leder till krav från Skatteverket, indikerar ekonomisk instabilitet.

Betalningsförelägganden: Upprepade krav från leverantörer via Kronofogden är ett allvarligt tecken.

Konkursansökningar: En konkursansökan mot företaget kan vara en stark indikator på obestånd.

Obeståndsrätt

Obeståndsrätten omfattar de juridiska ramarna och processerna som hanterar situationer av obestånd. Denna del av lagen reglerar hur skulder hanteras när en gäldenär inte kan betala. Det inkluderar regler för konkurs, betalningsinställelser, och sanering av skulder.

Hur undviker ett företag konkurs vid obestånd

Det är möjligt för företag att undvika konkurs även om de befinner sig på obestånd, genom att:

Presentera en övertygande plan: Detta innebär att visa att betalningsproblemen är tillfälliga.

Bevisa arbetsförmåga och framtidsutsikter: Genom att visa på stabil arbetsförmåga och positiva framtidsutsikter inom branschen.

Uppsök alternativa finansieringskällor: Som betalningsuppskov eller lån.

Realisera egendom: För att skapa likviditet.

När ett Företag anses vara på Obestånd

Ett företag anses vara på obestånd när det inte längre kan betala sina skulder i takt med att de förfaller. Viktigt att notera är att betalningssvårigheterna inte ska vara tillfälliga. Det är i detta skede som obeståndsrätten börjar spela en avgörande roll.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte