Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är OB-tillägg?

OB-tillägg är en extra ersättning som ges till anställda som utför sitt ordinarie arbete under tider som anses obekväma, såsom kvällar, nätter och helger.

Vad innebär obekväm arbetstid?

Obekväm arbetstid, ofta benämnd som OB-tid eller förskjuten arbetstid, avser ordinarie arbetstid som är förlagd till perioder då många människor vanligtvis är lediga. Det handlar om kvällar, nätter och helger. Det är viktigt att förstå att OB-tillägg inte är reglerat i arbetstidslagen. Istället bestäms villkoren kring OB-tillägg genom förhandlingar och fastställs i kollektivavtal eller enskilda anställningsbevis. För arbetsgivare utan kollektivavtal finns ingen skyldighet att betala OB-tillägg, men det kan ändå avtalas fram mellan arbetsgivaren och de anställda.

Ersättningens storlek kan variera beroende på bransch, verksamhet och exakt när under den obekväma arbetstiden arbetet utförs. Till exempel kan OB-tillägget vara högre under storhelger som jul och nyår jämfört med vanliga helger.

Skillnaden mellan OB-tillägg och övertidsersättning:

Det är essentiellt att inte förväxla OB-tillägg med övertidsersättning. Medan OB-tillägg gäller arbete under obekväm tid inom den ordinarie arbetstiden, syftar övertid till den tid en arbetsgivare önskar att en anställd arbetar utöver den vanliga arbetstiden. Övertidsersättning regleras i arbetstidslagen och är oftast högre än OB-tillägget. I de fall där övertid sammanfaller med obekväm arbetstid, är det i regel övertidsersättning som utgår.

Slutsats

Som arbetsgivare är det av största vikt att förstå och skilja på olika ersättningstyper för att rättvist kompensera sina anställda. Genom att ha god kunskap om både OB-tillägg och övertidsersättning kan du säkerställa korrekta löneutbetalningar och bygga en god relation med dina medarbetare.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte