Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Nollpunkt – Vad är Nollpunkt?

Nollpunkt beskriver ett skede där ett företags intäkter och kostnader är identiska. Det är en ekonomisk gräns där företaget varken gör vinst eller går med förlust. För företagare är det viktigt att känna till var denna gräns går.

När används nollpunktsbegreppet?

Begreppet är framför allt nyttigt när du vill fastställa vilken försäljningsvolym som krävs för att täcka alla kostnader. Det kan vara vid budgetarbete, när du planerar en ny marknadsstrategi eller vill se om dina nuvarande affärsplaner är hållbara. Att förstå sin nollpunkt kan hjälpa till att identifiera om man behöver öka försäljningen, minska kostnaderna eller omjustera prissättningen.

Hur genomförs en nollpunktsanalys?

För att räkna ut sin nollpunkt behöver du göra en nollpunktsanalys. Denna analys baseras på dina fasta och rörliga kostnader samt försäljningspriset per produkt eller tjänst. Med fasta kostnader menas utgifter som hyra och löner, medan rörliga kostnader förändras baserat på hur mycket du producerar och säljer, som materialkostnader. Genom att använda en särskild formel kan du sedan bestämma vilken försäljningsvolym som krävs för att nå nollpunkten.

Vanliga frågor kring nollpunkt:

Hur räknar man ut nollpunkten?

Nollpunkten räknas ut med hjälp av en formel som beaktar både fasta och rörliga kostnader samt försäljningspriset per enhet.

Hur räknar man ut nollpunktsomsättning?

Nollpunktsomsättningen är den omsättning som krävs för att täcka alla fasta och rörliga kostnader. Den erhålls genom att multiplicera nollpunktsvolymen med försäljningspriset per styck.

Hur räknar man ut nollpunktsvolym?

Nollpunktsvolymen är den mängd produkter eller tjänster som måste säljas för att nå nollpunkten. Den räknas ut med hjälp av den tidigare nämnda formeln där X representerar volymen.

Vad är nollpunktsomsättning?

Nollpunktsomsättning är den totala omsättning som krävs för att ett företag ska nå sin nollpunkt, dvs. inte göra vinst eller förlust.

Vad är nollpunktsvolym?

Nollpunktsvolymen är antalet enheter av en produkt eller tjänst som måste säljas för att täcka alla kostnader och därmed nå nollpunkten.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte