Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är nettoomsättning?

Nettoomsättning är ett centralt begrepp i företagsekonomin som reflekterar ett företags totala intäkter från sin kärnverksamhet, efter nödvändiga avdrag. Denna siffra är avgörande för att förstå företagets verkliga inkomst från dess huvudsakliga affärsaktiviteter.

Nettoomsättning vs Omsättning

För att fullständigt förstå nettoomsättning, är det viktigt att skilja det från begreppet omsättning. Medan omsättning syftar på det totala beloppet ett företag intjänar från försäljning av varor och tjänster, inkluderar nettoomsättningen endast intäkter efter avdrag för rabatter, moms och skatter. Det ger en mer precis bild av vad företaget faktiskt tjänar på sina produkter och tjänster.

Hur räknar man ut nettoomsättning?

För att beräkna nettoomsättningen subtraherar man rabatter, moms och skatter från den totala omsättningen. Detta avslöjar den rena intäkten som företaget genererar från sin huvudverksamhet. Det är viktigt att noggrant dokumentera alla dessa avdrag för att få en korrekt bild av företagets ekonomiska prestanda.

Nettoomsättning Exempel

Antag att ett företag har en total omsättning på 2 miljoner kronor. Om företaget ger rabatter på 200 000 kronor, betalar 400 000 kronor i moms och 150 000 kronor i skatter, blir nettoomsättningen 1,25 miljoner kronor (2 000 000 – 200 000 – 400 000 – 150 000).

Vad betyder nettoomsättning för en företagare?

Nettoomsättningen är en vital indikator på företagets ekonomiska hälsa och effektivitet. En hög nettoomsättning kan indikera stark försäljning och marknadsposition, men det är också viktigt att jämföra denna siffra med företagets kostnader för att bedöma den totala lönsamheten. För företagare är förståelsen av nettoomsättningen grundläggande för att göra välgrundade beslut gällande prissättning, kostnadsreduktion och affärsstrategier.

Sammanfattning

Nettoomsättning är mer än bara en siffra i bokslutet; det är en spegel av företagets verkliga försäljningsprestation. Förståelsen av detta begrepp är nyckeln till att navigera i företagsekonomins värld och för att driva ett framgångsrikt och lönsamt företag.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte