Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Nedskrivning – Vad är en nedskrivning?

En nedskrivning är en redovisningsprocess där värdet på ett företags tillgångar justeras nedåt. Detta sker när tillgångens bokförda värde överstiger dess återvinningsvärde eller marknadsvärde. Det är en viktig aspekt för att bibehålla en korrekt och rättvisande ekonomisk rapportering.

Nedskrivning av finansiella tillgångar

Denna process innefattar att minska värdet på aktier eller andra finansiella tillgångar i företagets böcker. Nedskrivning av aktier är relevant när marknadsvärdet på dessa tillgångar sjunker signifikant, vilket kan påverka företagets totala ekonomiska hälsa.

Bokaföra nedskrivningar

När en tillgång, som en kapitalförsäkring eller kundfordran, minskar i värde, måste detta bokföras korrekt. Det innebär att justera företagets bokförda värden för att spegla den verkliga ekonomiska situationen, vilket är kritiskt för transparent och pålitlig redovisning.

Återföring av Nedskrivning: När och Hur

Om det sker en värdeökning eller om de ursprungliga nedskrivningsorsakerna inte längre är relevanta, kan nedskrivningen återföras. Detta innebär en justering av tillgångens värde uppåt i företagets bokföring.

Exempel på Nedskrivning

Exempelvis kan ett företag som har skadat lager behöva göra en nedskrivning av dess lagervärde. Om ett dotterbolag underpresterar kan dess aktier också behöva skrivas ned. Dessa exempel belyser vikten av att regelbundet utvärdera och justera tillgångsvärden för att spegla den faktiska ekonomiska verkligheten.


Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte