Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är en näringsidkare?

En näringsidkare kan vara antingen en fysisk eller juridisk person som driver en verksamhet av ekonomisk natur. Detta inkluderar olika företagsformer som enskilda firmor, aktiebolag, och handelsbolag. Kärnan i att vara näringsidkare är att driva en självständig verksamhet med ett klart vinstsyfte och varaktighet. Som näringsidkare har du möjligheten att förvärva rättigheter, ingå avtal, äga tillgångar, samt ådra dig skulder.

Vad innebär Enskild näringsidkare?

En enskild näringsidkare är en person som driver en enskild firma. Här är företagets organisationsnummer densamma som innehavarens personnummer. Det är en bolagsform som är relativt enkel att starta, där inget aktiekapital krävs. En nackdel är att du som innehavare är personligt ansvarig för företagets skulder och avtal. Det är viktigt att notera att även enskilda näringsidkare är bokföringsskyldiga.

Näringsidkarens ansvar och skyldigheter

Att vara näringsidkare medför inte bara rättigheter utan även skyldigheter. Det innebär att du måste följa gällande regler och lagar, såsom bokföringsskyldighet. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om dessa krav för att undvika juridiska problem och säkerställa en korrekt hantering av företagets ekonomi.

Köp av tjänst mellan näringsidkare

Transaktioner mellan näringsidkare, såsom köp av tjänster, regleras ofta genom specifika avtalsvillkor. Det är viktigt att förstå dessa villkor för att säkerställa korrekt och rättvis handel mellan företag.

Lag om avtalsvillkor mellan näringsidkare

Det finns särskilda lagar som reglerar avtalsvillkor mellan näringsidkare. Dessa lagar är till för att skydda parterna i affärsrelationen och säkerställa att ingen part missgynnas.

Beskattning för enskilda näringsidkare

Som enskild näringsidkare är det viktigt att förstå hur beskattningen fungerar. Det finns specifika skatteregler som gäller för enskilda näringsidkare, vilka påverkar hur mycket skatt du ska betala och hur du deklarerar dina inkomster.

Skatteregler

Skatteregler för enskilda näringsidkare kan vara komplexa. Det är viktigt att ha kunskap om dessa för att säkerställa att du följer lagen och optimerar din skattesituation.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte