Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är näringsförbud?

Näringsförbud är ett beslut som fattas av Patent- och marknadsdomstolen i Sverige. Det innebär att en individ inte får driva företag eller ha andra viktiga roller inom företagsverksamhet. En person under näringsförbud får inte vara bolagsman i handelsbolag, ha styrelseuppdrag i aktiebolag, vara firmatecknare, ha röstmajoritet i ett aktiebolag, eller vara anställd i en närståendes verksamhet. Förbudet syftar till att skydda konsumenter och upprätthålla en sund näringsverksamhet genom att förhindra olaglig och oseriös verksamhet.

Näringsförbud vid konkurs

En vanlig orsak till näringsförbud är konkurs. Om en näringsidkare fortsätter att driva företag trots konkurs, eller om hen har begått grova ekonomiska brott som bokföringsbrott eller skattebrott, kan domstolen utfärda näringsförbud. Detta förbud tjänar som en ytterligare sanktion utöver straffet för det begångna brottet.

Hur länge gäller näringsförbud?

Varaktigheten av näringsförbud kan variera. Det kan gälla mellan tre till tio år, beroende på brottets allvar och omständigheterna kring varje enskilt fall. Under denna period är personen strikt förbjuden att delta i någon form av företagsverksamhet.

Vad innebär näringsförbud för dig som företagare?

För en företagare innebär ett näringsförbud att hen inte kan driva någon form av företag eller inneha viktiga positioner inom företagsvärlden. Överträdelse av förbudet övervakas av Kronofogden, och om en person bryter mot näringsförbudet kan hen riskera straffrättsliga påföljder, inklusive fängelse.

När och hur får man näringsförbud?

Näringsförbud kan utfärdas till företagare eller ansvariga inom företaget som har begått allvarliga ekonomiska brott eller misskött sina skyldigheter som näringsidkare. Beslutet fattas av Patent- och marknadsdomstolen efter en grundlig prövning av de omständigheter som omger den misstänkte individens näringsverksamhet.

Sammanfattning

Näringsförbud är ett allvarligt juridiskt ingrepp som används för att skydda konsumenter och ekonomisk stabilitet i samhället. Det är viktigt för företagare att vara medvetna om dessa regler och agera ansvarsfullt i sin näringsverksamhet för att undvika sådana åtgärder.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte