Vad är ett muntligt avtal?

Ett muntligt avtal är en överenskommelse mellan två eller flera parter som görs verbalt och inte dokumenteras skriftligen. Trots avsaknaden av skriftliga bevis, anses dessa avtal rättsligt bindande och kan innefatta allt från enkla dagliga transaktioner till mer komplexa affärsöverenskommelser.


Är muntligt avtal bindande?

Ja, enligt avtalslagen betraktas muntliga avtal som bindande. Detta innebär att parterna som ingår i ett muntligt avtal är juridiskt förpliktade att uppfylla sina överenskommelser. Det är dock viktigt att notera att bevisbördan kan vara utmanande i händelse av en tvist, då det saknas skriftliga bevis på avtalets villkor.

När gäller ett muntligt avtal?

Ett muntligt avtal gäller i de flesta affärssituationer, förutom när lagar specifikt kräver skriftliga avtal. Exempelvis måste avtal som involverar köp av fastigheter vara skriftliga för att vara giltiga. För företagare är det viktigt att förstå dessa undantag för att undvika juridiska komplikationer.

Bryta muntligt avtal

Att bryta ett muntligt avtal kan leda till juridiska följder, likt vid avtalsbrott i skriftliga avtal. Detta gäller även inom arbetsförhållanden. Om en arbetsgivare bryter ett muntligt avtal med en anställd, kan det leda till rättsliga påföljder. Likaså är företagare bundna till de muntliga överenskommelser de gör med leverantörer, kunder och andra affärspartners.

Att bevisa ett muntligt avtal

Bevisning av ett muntligt avtal kan vara utmanande eftersom det saknas skriftliga dokument. Vittnesmål, e-postkorrespondens eller annan indirekt bevisning kan dock användas för att styrka existensen och innehållet i ett muntligt avtal. Det är dock viktigt att vara medveten om att dessa bevis kan vara svårare att förlita sig på i juridiska sammanhang.


Vanliga frågor kring muntligt avtal:

När gäller inte muntligt avtal?

Muntliga avtal gäller inte i situationer där lagstiftningen kräver skriftliga avtal, som vid köp av fastigheter.


Vad gäller vid muntligt avtal?

Vid ett muntligt avtal gäller de överenskommelser som parterna muntligen har kommit överens om. Dessa avtal är juridiskt bindande, men kan vara svåra att bevisa i rätten.


Hur länge gäller ett muntligt avtal?

Tidsramen för ett muntligt avtal beror på avtalets natur och innehåll. I vissa fall kan det vara tidsbegränsat, medan det i andra fall kan gälla tills det upphävs av båda parterna.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte