Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är momsregistreringsnummer?

Momsregistreringsnummer, eller VAT-nummer, är ett unikt nummer som Skatteverket tilldelar företag vid registrering för momsredovisning. Numret används i handel mellan företag inom EU.

Så är momsregistreringsnummer utformade

Momsregistreringsnumret består av 14 siffror, inklusive landskoden ”SE” och avslutas med ”01”. Till exempel: SE99999999999901.

Det får inte innehålla bindestreck, punkter eller mellanslag. Numret hjälper till att identifiera företaget vid internationella affärstransaktioner och gör det möjligt för skattemyndigheterna att bokföra momsen korrekt.

Syfte med momsregistreringsnummer

Momsregistreringsnummer har flera viktiga syften:

Identifiering av företag

Momsregistreringsnumret fungerar som en unik identifierare för varje företag när det gäller momsrelaterade ärenden. Det hjälper skattemyndigheter att korrekt koppla transaktioner till rätt företag.

Internationell handel

Inom EU använder företag sina momsregistreringsnummer vid handel med varor och tjänster över gränserna. Detta gör det möjligt att upprätthålla rättvis och korrekt beskattning av internationell handel.

Möjliggör omvänd skattskyldighet

Omvänd skattskyldighet innebär att köparen istället för säljaren är skyldig att betala momsen vid inköp av varor eller tjänster från ett annat EU-land. Genom att ange sitt momsregistreringsnummer kan köparen visa att de är berättigade att göra detta.

Förenklar redovisning och rapportering

Momsregistreringsnumret gör det enklare för företag att redovisa och rapportera moms till skattemyndigheterna. Det hjälper också skattemyndigheterna att effektivt och snabbt bearbeta dessa rapporter.

Förhindrar skatteundandragande

Genom att kräva att företag registrerar sig för moms och erhåller ett momsregistreringsnummer, kan skattemyndigheterna bättre förhindra skatteundandragande och säkerställa rättvis beskattning.

Momsregistreringsnummer och företag

Alla företag med ett beskattningsunderlag på mer än 30 000 kronor per år, eller som har haft mer än 30 000 kronor någon gång under de två föregående åren, måste ha ett momsregistreringsnummer. Om du överskrider denna gräns under innevarande år, måste du anmäla detta till Skatteverket.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte