Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är Momsredovisning?

Momsredovisning är en central del av den finansiella hanteringen för alla momsregistrerade företag. Det är processen där ett företag rapporterar den moms, eller mervärdesskatt, som de har samlat in från sina kunder till Skatteverket. I Sverige är den vanligaste momssatsen 25%, även om det finns särskilda satser på 12% och 6% för vissa varor och tjänster. För företagare är förståelsen av momsredovisning avgörande, då den direkt påverkar företagets ekonomi och skattemässiga skyldigheter.

Momsredovisning och Bokföring

I bokföringen skiljer man på utgående och ingående moms. Utgående moms är den skatt som läggs till på de varor och tjänster företaget säljer, medan ingående moms är den skatt företaget betalar vid inköp. Momsredovisningen handlar om att redovisa skillnaden mellan dessa två till Skatteverket. Denna skillnad är det belopp som antingen ska betalas till Skatteverket eller, om ingående moms överstiger utgående, som kan återkrävas från Skatteverket.

Viktiga Datum för Momsredovisning

För en företagare är det viktigt att hålla reda på de datum då momsredovisningen ska vara inlämnad till Skatteverket. Beroende på företagets storlek och omsättning, kan momsredovisningen behöva ske månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Att missa dessa datum kan leda till förseningsavgifter och andra påföljder.

När ska momsredovisningen vara inne?

Månadsvis Momsredovisning: Om ditt företag har en omsättning överstigande ett visst belopp per år, är det vanligt att du måste lämna in din momsredovisning varje månad. Denna redovisning ska vanligtvis vara inlämnad senast den 26:e dagen i månaden efter redovisningsmånaden. Till exempel, för moms som samlats in under januari, ska redovisningen vara inne senast den 26:e februari.

Kvartalsvis Momsredovisning: För mindre företag är det ofta tillräckligt att redovisa momsen kvartalsvis. Dessa datum varierar men är vanligen en månad efter kvartalets slut. Till exempel, för det första kvartalet (januari till mars), ska momsredovisningen vara inne senast den 26:e april.

Årsvis Momsredovisning: Vissa små företag kan välja att redovisa momsen årsvis. I detta fall är redovisningen vanligtvis förfallen i början av det följande året, men exakta datum kan variera och bör kontrolleras med Skatteverket.

Det är viktigt att notera att datum kan variera något från år till år och beroende på helgdagar. Det är alltid rekommenderat att kontrollera med Skatteverket för de mest aktuella datumen.

Vem är momsredovisningsskyldig?

Allmänna Krav: I Sverige är alla företag och organisationer som säljer varor eller tjänster och som är momsregistrerade skyldiga att göra momsredovisning. Detta inkluderar enskilda näringsidkare, aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar, och andra juridiska personer.

Momsregistrering: Ett företag blir momsredovisningsskyldigt när det överstiger ett visst omsättningsbelopp (för närvarande 30 000 SEK under ett räkenskapsår). När detta gränsvärde nås, måste företaget registrera sig hos Skatteverket för moms och blir därmed skyldigt att redovisa moms.

Undantag och Särskilda Regler: Vissa verksamheter kan vara undantagna från moms eller kan ansöka om momsbefrielse om de har en mycket låg omsättning. Dessutom finns det särskilda regler för ideella organisationer och föreningar som kan påverka deras momsredovisningsskyldighet.

Internationell Handel: Företag som bedriver handel med andra länder kan också vara skyldiga att redovisa moms, men det finns särskilda regler som gäller för internationell handel, både inom och utanför EU.

Ändra Momsredovisningsperiod

Ibland kan det vara nödvändigt för ett företag att ändra sin momsredovisningsperiod. Det kan bero på förändringar i företagets storlek eller omsättning. Att byta från exempelvis kvartalsvis till månadsvis redovisning kan påverka företagets likviditet och bokföringsrutiner, så ett välövervägt beslut är viktigt.

Momsredovisning för Enskilda Firmor

För enskilda firmor är momsredovisningen ofta en viktig del av den årliga bokslutsprocessen. Här är det viktigt att hålla reda på specifika datum och regler som gäller för enskilda firmor, och att korrekt rapportera den uppburna och betalda momsen.

Exempel på Momsredovisning

Ett konkret exempel kan hjälpa till att illustrera processen. Antag att ett företag har en total utgående moms på 100 000 SEK och en ingående moms på 80 000 SEK för en given period. Då ska företaget redovisa och betala differensen, 20 000 SEK, till Skatteverket.

Sammanfattning

Momsredovisning är en vital del av ett företags ekonomiska förvaltning. Korrekt hantering och förståelse av momsredovisning kan inte bara förebygga juridiska och finansiella problem utan också bidra till en sund och stabil företagsekonomi. För företagare är det därför av största vikt att förstå och korrekt hantera sin momsredovisning.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte