Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Milersättning – Vad är Milersättning?

När du använder din privata, lånade eller leasade bil i tjänsten för företagsärenden eller för pendling till arbetsplatsen, kan du vara berättigad till milersättning. Detta kan också kallas bilersättning. Denna kompensation kan vara ett avdrag i deklarationen eller utbetalning från din arbetsgivare.

Milersättningen är skattefri upp till ett schablonbelopp fastställt av Skatteverket, och den syftar till att täcka både drivmedel och slitage på din bil. Eventuell milersättning utöver den skattefria gränsen är skattepliktig.

Villkor för milersättning

För att få milersättning för pendling måste vissa villkor vara uppfyllda, inklusive att avståndet mellan hemmet och arbetsplatsen måste vara minst fem kilometer, och att du måste spara minst två timmar genom att köra bil jämfört med att använda allmänna kommunikationer.

Ersättningsnivåer för milersättning

Skattefri milersättning betalas per körda mil. Nivån för ersättningen varierar och påverkas av faktorer som bilens drivmedel och om bilen ägs eller leasas privat, eller om det är en förmånsbil. Milersättning kan utbetalas om resan görs i tjänsten och kan styrkas med en körjournal eller en reseräkning som inkluderar information om resans syfte, kunden, datum, bilens mätarställning och antal körda mil. Körjournalen fungerar som en verifiering vid företagets redovisning. Moms tillkommer inte på milersättningen.

Vanliga frågor om milersättning:

Vad är normal milersättning?

Normal milersättning varierar beroende på bilens drivmedel och ägarskap, och fastställs av Skatteverket.

Hur mycket kan jag fakturera i milersättning?

Om du driver ett eget företag och utför ett uppdrag för en kund, kan du fakturera kunden ett högre belopp än Skatteverkets schablonbelopp. Dock är det endast antalet körda mil multiplicerat med schablonbeloppet som du kan ta ut skattefritt från företaget.

Hur ska man räkna milersättning?

För att räkna milersättning ska du multiplicera antalet körda mil med gällande schablonbelopp. Har du kört 150 mil multiplicerar du det med schablonbeloppet på 18,50 kr. Räkneexempel: 150 * 18,50 = 2 775

Hur fungerar milersättning för enskild firma?

Enskilda firmor kan också utnyttja milersättning på samma sätt som andra företag. Reglerna om ersättning och avdrag gäller lika för enskilda firmor när de använder sina bilar i tjänsten.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte