Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är Löpande Skuldebrev?

Löpande skuldebrev är ett centralt ekonomiskt instrument för företagare, som fungerar som överlåtbara skriftliga löften om betalning av en viss summa pengar. Dessa dokument är av stor vikt inom företagsfinansiering och kredittransaktioner.

Ett löpande skuldebrev är ett juridiskt dokument som intygar en skuld och är överlåtbart, vilket innebär att dess ägande kan överföras till en annan part. Detta gör dem till ett flexibelt verktyg inom finansiell handel.

Olika typer av Löpande Skuldebrev

Det finns två huvudtyper: innehavarskuldebrev och orderskuldebrev. Innehavarskuldebrev kan användas av den som fysiskt innehar dokumentet, medan ett orderskuldebrev är namngivet men kan överlåtas.

Skillnad Mellan Enkla och Löpande Skuldebrev

Till skillnad från enkla skuldebrev, som är strikt bundna till namngivna individer, erbjuder löpande skuldebrev större flexibilitet och överförbarhet, vilket är avgörande i komplexa finansiella transaktioner.

Överlåtelse och Denuntiation av Löpande Skuldebrev

Överlåtelsen av ett löpande skuldebrev kräver att den nya borgenären informeras om överföringen. Denuntiation är processen att meddela gäldenären om byte av borgenär, vilket är ett juridiskt krav för att säkerställa skuldebrevets giltighet.

Slutsats

För en företagare är förståelsen av löpande skuldebrev avgörande för att hantera företagets finansieringsbehov och kreditarrangemang. Dessa instrument erbjuder flexibilitet men kräver också noggrann uppmärksamhet på juridiska detaljer och korrekt hantering.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte