Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är Löneväxling?

Löneväxling är när en arbetsgivare minskar den anställdes direkta lön och istället erbjuder andra förmåner, såsom högre pension.

Hur fungerar löneväxling?

Genom löneväxling kan anställda avsätta en del av sin bruttolön till ett pensionssparande. Det som löneväxlas blir inte inkomstbeskattat omedelbart, utan istället beskattas det när pensionen utbetalas. För företagare öppnar löneväxling dörren till flexibilitet och förmåner som kan göra det möjligt för deras anställda att planera för en bättre ekonomisk framtid.

Vem kan utnyttja löneväxling?

För att löneväxling ska vara gynnsamt krävs en hög bruttolön, och den exakta nivån fastställs årligen baserat på regeringens beslut om inkomstbasbeloppet för pension. Det är avgörande att företagare och deras anställda förstår att den lön som löneväxlas kommer att vara bunden fram till pensionen, tidigast vid 55 års ålder. Företagare bör också överväga att inkludera löneväxlingsförmånen i anställningsavtal för att reglera detta arrangemang korrekt.

Fördelar med löneväxling

Skattemässiga fördelar:

De pengar som avsätts i ett pensionssparande genom löneväxling beskattas inte omedelbart, vilket minskar den aktuella skattebördan för den anställde. Skatten betalas först när pensionen utbetalas, och det kan resultera i lägre skattekostnader.

Högre pension:

Löneväxling leder ofta till förstärkt pensionskapital som gör att du får ut mer när du väl väljer att få i pension.

Nackdelar med löneväxling

Låst kapital:

De pengar som löneväxlas är låsta och kan inte användas för andra ändamål än pensionssparande. Detta kan vara en nackdel om man behöver tillgång till pengarna för oväntade utgifter.

Påverkan på nuvarande lön:

Löneväxling innebär en minskning av den nuvarande lönen. Detta kan påverka den anställdes ekonomi och levnadskostnader under den tid som löneväxlingen pågår.

Inkomstbasbelopp:

För att löneväxling ska vara fördelaktig måste den anställde ha en hög bruttolön, och nivån varierar beroende på regeringens beslut om inkomstbasbeloppet för pension. Det kan begränsa tillgängligheten av löneväxlingsförmånen för vissa.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte