Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Löneutmätning – Vad är löneutmätning?

Löneutmätning är en juridisk process som involverar indragning av en del av en skuldsatt persons lön för att betala av skulder. Detta sker när personen inte kan betala sina skulder frivilligt. För företagare är det viktigt att förstå denna process, både i egenskap av potentiell skuldsatt och som arbetsgivare.

Vad innebär löneutmätning?

När en individ inte kan betala sina skulder kan Kronofogden besluta om löneutmätning. Det innebär att en del av personens lön går direkt till att betala av skulden. Beloppet som utmäts baseras på personens inkomst, levnadskostnader och familjesituation.

Löneutmätning hos Kronofogden

Kronofogden spelar en central roll i processen för löneutmätning. De bestämmer beloppet som ska dras från lönen och ser till att det fördelas mellan borgenärerna.

Utmätning av lön och dess konsekvenser

För en arbetsgivare innebär löneutmätning att man måste dra av ett visst belopp från den anställdas lön varje månad. Detta belopp skickas sedan till Kronofogden för distribution till borgenärer.

När tillämpas löneutmätning?

Det finns olika scenarier där löneutmätning kan tillämpas, såsom för timanställda, sjukskrivna, och även för individer bosatta utomlands. Varje situation har sina specifika riktlinjer för hur utmätningen hanteras.

Vad får man behålla vid löneutmätning?

En viktig aspekt av löneutmätning är förbehållsbeloppet. Detta är ett skyddat belopp som säkerställer att den skuldsatte kan täcka grundläggande levnadskostnader som boende, mat och hushållsel.

Överklaga och upphäva löneutmätning

Det finns möjligheter för en skuldsatt att överklaga beslutet om löneutmätning eller begära anstånd. I vissa fall kan löneutmätningen också upphävas, till exempel vid skuldsanering.

Företagarens Roll och Ansvar

Som arbetsgivare är det viktigt att korrekt hantera och bokföra löneutmätningar. Det inkluderar att följa Kronofogdens beslut och se till att de rätta beloppen dras och överförs.

FAQ: Vanliga Frågor om Löneutmätning

Hur länge har man löneutmätning?

Löneutmätning pågår tills skulden är fullständigt betald. Tidsperioden varierar beroende på skuldens storlek och den utmätta summan.

Hur mycket får man behålla vid löneutmätning?

Det belopp som en individ får behålla bestäms av Kronofogden och baseras på individens levnadskostnader och inkomst.

Får man behålla skatteåterbäring vid löneutmätning?

Skatteåterbäring kan bli föremål för utmätning beroende på omständigheterna i varje enskilt fall.

Får chefen veta att man har löneutmätning?

Ja, eftersom arbetsgivaren är ansvarig för att dra av och överföra det utmätta beloppet till Kronofogden, måste de bli medvetna om löneutmätningen.

Hur länge kan man ha löneutmätning?

Löneutmätningen fortsätter tills hela skulden är avbetalad, vilket kan variera i tid beroende på skuldens storlek och personens ekonomiska situation

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte