Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Lönegaranti – Vad är lönegaranti?

Lönegaranti är ett skyddsnät för anställda vid en arbetsgivares konkurs eller rekonstruktion. Detta skydd innebär att arbetstagare kan erhålla ersättning för obetald lön, semesterersättning och andra lönerelaterade förmåner. Som företagare är det viktigt att förstå denna säkerhetsmekanism, inte bara för din egen kunskap men även för att kunna informera dina anställda om deras rättigheter.

Grunden i lönegaranti

Statlig lönegaranti aktiveras när en arbetsgivare inte kan betala ut löner på grund av konkurs eller rekonstruktion. Garantin täcker lön, pension, och olika löneförmåner, som till exempel förmånsbil eller kostförmån, om dessa ingår i anställningsavtalet. Den inkluderar även semesterlön och uppsägningslön. Lönegarantin kan betalas ut i upp till åtta månader, med ett maxtak på fyra prisbasbelopp per anställd.

Prisbasbeloppet, som fastställs årligen av regeringen, speglar prisutvecklingen i samhället. Konkursförvaltaren, utsedd av tingsrätten, hanterar fördelningen av lönegarantin. Statens utbetalning sker genom länsstyrelsen, men det kan ta några månader innan pengarna når mottagarna. Tidsramen varierar beroende på konkursens komplexitet och samarbetet mellan konkursförvaltaren och det konkursdrabbade företaget.

Lönegarantins begränsningar för företagare

Det är viktigt att notera att lönegarantin inte omfattar alla som driver företag. Om du driver enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag anses du inte vara anställd och omfattas därför inte av lönegarantin. Samma gäller för aktieägare som äger en betydande del av ett aktiebolag och har stort inflytande över dess verksamhet.

Som arbetsgivare måste du vara medveten om dina skyldigheter gällande lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. För att underlätta förståelsen har vi skapat en guide om lön- och löneadministration, där du kan få svar på många vanliga frågor.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte