Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Likviditet – Vad är Likviditet?

När du driver företag kommer du snabbt märka vikten av att ha koll på företagets ekonomi. Ett nyckelord du bör ha koll på är Likviditet.

Förstå grunderna: Vad är likviditet?

Likviditet handlar om ditt företags kortsiktiga betalningsförmåga. För att bryta ner det: det är en indikation på hur väl ditt företag klarar av att betala sina räkningar på kort sikt. ”Likvida medel” är de pengar företaget har tillgängliga för direkta betalningar, t.ex. kontanter i kassan eller pengar på bankkontot.

Varför är det viktigt?

Ett företag med god likviditet, ibland kallat ”likvid”, har tillräckligt med medel för att kunna betala sina skulder i tid. Omvänt kan en dålig likviditet, eller ”illikvid”, indikera potentiella ekonomiska problem. Om ditt företag kämpar för att betala räkningarna kan du behöva ta till åtgärder för att förbättra din likviditet. Detta kan inkludera att ta in mer kapital, t.ex. genom en nyemission eller ökad belåning.

Djupdykning i likviditetsbegrepp:

Likviditetsbudget:

Detta är en plan över dina förväntade in- och utbetalningar. Den hjälper dig att förutse när pengar kommer in och när de behöver gå ut.

Kassalikviditet:

Detta mått visar hur mycket av företagets kortfristiga skulder som kan betalas med de mest likvida medlen.

Balanslikviditet:

Ett nyckeltal som visar hur mycket av företagets kortfristiga skulder som kan täckas av de kortfristiga tillgångarna.

Likviditetsrisk:

Risken för att ditt företag inte kan möta sina kortfristiga finansiella åtaganden.

Likviditetsgarant:

En person eller organisation som säkerställer att det alltid finns köpare och säljare för en viss tillgång.

FAQ om Likviditet

Vad är kassalikviditet?

Kassalikviditet är ett nyckeltal som visar hur mycket av företagets kortfristiga skulder som kan betalas med de mest likvida medlen, det vill säga de pengar som omedelbart finns tillgängliga. Det räknas ut genom att dela de mest likvida tillgångarna med de kortfristiga skulderna.

Vad betyder likviditet?

Likviditet beskriver ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Det ger en indikation på hur väl företaget kan hantera och betala sina räkningar på kort sikt med de medel som omedelbart finns tillgängliga.

Vad är en likviditetsbudget?

En likviditetsbudget är en uppställning över kommande in- och utbetalningar. Den visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga och hjälper företag att förutse när pengar kommer in och när de behöver betalas ut.

Hur gör man en likviditetsbudget?

För att skapa en likviditetsbudget börjar du med att lista alla förväntade inkomster och utgifter för en viss period, vanligtvis en månad. Inkludera alla kända intäkter och betalningar. Dra sedan bort de totala utgifterna från de totala inkomsterna för att få en uppfattning om ditt förväntade kassaflöde.

Hur räknar man ut likviditet?

För att räkna ut likviditet används ofta nyckeltalet balanslikviditet. Detta räknas ut genom att dela företagets kortfristiga tillgångar med dess kortfristiga skulder. Resultatet ger en indikation på hur väl företaget kan täcka sina kortfristiga skulder med de kortfristiga tillgångarna.

Vad är likviditetsrisk?

Likviditetsrisk är risken för att ett företag inte kan uppfylla sina kortfristiga finansiella åtaganden på grund av otillräckliga likvida medel. Detta kan bero på oförutsedda utgifter eller svårigheter att omvandla tillgångar till kontanter snabbt.

Vad påverkar likviditeten?

Flera faktorer kan påverka likviditeten, inklusive inkomstnivåer, utgiftsmönster, kreditvillkor, investeringsbeslut och marknadsförhållanden. Effektiv kassaflödeshantering och god finansiell planering kan hjälpa till att stabilisera och förbättra likviditeten.

Vad är likviditetsgaranti?

En likviditetsgaranti är en försäkran från en person eller organisation om att det alltid finns köpare och säljare för en viss tillgång, vanligtvis aktier på en börs. Detta säkerställer en kontinuerlig handel och stabilitet i priserna på den specifika tillgången.

Vad är en likviditetsprognos?

En likviditetsprognos är ett verktyg som företag använder för att förutse sina framtida kassaflöden. Den visar hur mycket pengar företaget förväntar sig att ha tillgängligt över en viss tidsperiod, vilket gör det möjligt för företaget att planera för kommande utgifter och investeringar. Prognosen hjälper också företaget att identifiera potentiella likviditetsproblem i förväg, så att de kan vidta åtgärder för att undvika dem.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte