Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är en Likvidator?

En likvidator är en central figur vid avveckling av ett aktiebolag. Denna roll innebär att personen ansvarar för att ordna och genomföra processen att stänga ner ett företag på ett korrekt och lagligt sätt.

Utnämning av en Likvidator

Likvidatorn utses av Bolagsverket eller ibland av tingsrätten. I vissa fall, speciellt vid frivilliga likvidationer, kan bolagsstämman föreslå en likvidator, men Bolagsverket måste godkänna valet. Kandidaten ska vara minst 18 år, inte vara belagt med näringsförbud, och inte vara i konkurs eller ha en förvaltare. Kunskap om företaget och erfarenhet av likvidationer är också viktigt.

Likvidatorns Uppgifter och Ansvar

Likvidatorns huvuduppgift är att avveckla bolaget. Detta inkluderar att ta över styrelsens och VD:s ansvar, skapa årsredovisningar, sälja tillgångar, betala skulder och kalla till bolagsstämma. Deras arbete är kritiskt för att säkerställa att alla juridiska och ekonomiska processer följs korrekt.

Kostnad och Arvode för Likvidatorn

Arvodet för en likvidator är fastställt av regeringen och varierar beroende på likvidationens natur. I tvångslikvidationer betalas arvodet av Bolagsverket, medan i frivilliga likvidationer betalas det av aktiebolaget.

FAQ om Likvidator

Vem kan vara likvidator?

En person som är minst 18 år, utan näringsförbud eller konkursstatus. Personen bör ha god kunskap om företaget och erfarenhet av likvidationer.

Vad gör en likvidator?

Avvecklar aktiebolaget genom att hantera allt från årsredovisningar till betalning av skulder och försäljning av tillgångar.

Vad kostar en likvidator?

Arvodet är reglerat av staten och betalas antingen av Bolagsverket (tvångslikvidationer) eller av aktiebolaget (frivilliga likvidationer).

Sammanfattning

En likvidator spelar en avgörande roll i avvecklingen av ett aktiebolag. Genom att hantera allt från juridiska dokument till ekonomiska transaktioner, säkerställer likvidatorn en smidig och laglig avslutning av företagets verksamhet.


Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte