Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Likvidation – Vad är likvidation?

Likvidation innebär att avveckla ett företag. Det finns två typer av likvidation: Tvångslikvidation och frivillig likvidation.

Hur fungerar en likvidation?

Vid en likvidation genomförs avvecklingen av ett företag genom försäljning av tillgångar, betalning av skulder och fördelning av eventuellt överskott mellan företagets ägare. En likvidator, vanligtvis en erfaren redovisningskonsult eller revisor, tar ansvar för att leda avvecklingsprocessen. Likvidatorn driver processen fram till dess att företaget är fullständigt upplöst och en slutredovisning presenteras för bolagsstämman.

Kostnaderna för likvidationen täcks av företaget, och detta inkluderar även ersättning till likvidatorn. Det är viktigt att notera att likvidatorn också kan erhålla ersättning från Bolagsverket under vissa förutsättningar. Likvidationen kan vara antingen frivillig, beslutad av företaget självt, eller tvångslikvidation, beslutad av Bolagsverket eller allmän domstol vid överträdelser av regelverket.

Tvångslikvidation

Tvångslikvidation beslutas av Bolagsverket eller allmän domstol vid överträdelser av regelverket, som exempelvis förbrukat aktiekapital eller bristande rapportering. Bolagsverket utser då en likvidator som genomför avvecklingen genom att sälja tillgångar, betala skulder och fördela eventuellt överskott till ägarna.

Frivillig likvidation

En frivillig likvidation beslutas på företagets bolagsstämma genom enkel majoritet, med stöd av fler än hälften av rösterna. Detta sker när ägarna inte längre önskar driva verksamheten och när försäljning inte är aktuell. Anmälan om frivillig likvidation måste lämnas till Bolagsverket, och företaget föreslår en likvidator som ska ansvara för avvecklingen. Om inget förslag lämnas utses en likvidator av Bolagsverket.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte