Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är likvida medel?

Likvida medel är de pengar som ett företag har tillgängligt för omedelbar användning. Det kan inkludera kontanter i kassan, pengar på bankkonton och ibland även kundfordringar.

Så fungerar likvida medel

Likvida medel är en viktig komponent i företagets ekonomiska hälsa. Mängden likvida medel som ett företag har till hands är ett mått på dess förmåga att hantera oväntade utgifter och kostnader. Om ett företag har otillräckliga likvida medel kan det leda till likviditetsbrist, vilket kan uppstå om kunder betalar sina fakturor sent eller inte alls.

Här är mer detaljer om hur likvida medel fungerar:

Tillgänglighet:

Likvida medel är de pengar som företaget har tillgängligt för omedelbar användning. De kan vara fysiska kontanter, pengar på bankkonton eller andra former av lättillgängliga medel.

Användning:

Likvida medel används för att betala företagets löpande kostnader, inklusive löner, hyra, leverantörsfakturor och andra driftskostnader. De kan också användas för att finansiera investeringar i företagstillväxt.

Buffert:

Likvida medel fungerar som en buffert mot ekonomiska svårigheter. Om företagets inkomster plötsligt minskar eller om det uppstår oväntade kostnader, kan likvida medel användas för att täcka dessa utgifter och hålla företaget flytande.

Likviditetsstyrning:

Att förvalta företagets likvida medel effektivt är avgörande för dess ekonomiska hälsa. Detta kan innebära att noggrant spåra inkomster och utgifter, säkerställa snabb betalning av kundfakturor och att ha tillräckligt med likvida medel till hands för att täcka oväntade kostnader.

Likviditetsrisken:

Om ett företag inte har tillräckligt med likvida medel för att möta sina kortfristiga skulder, kan det riskera att hamna i en likviditetskris. Detta kan leda till allvarliga ekonomiska problem och i värsta fall konkurs.

Så kan man öka företagets likvida medel

Det finns flera sätt att öka ett företags likvida medel. Det kan vara att ta företagslån, använda checkkrediter och factoring, eller genom att ägarna gör en nyemission. Andra metoder kan vara att minska varulagret eller sälja av tillgångar. Ett effektivt sätt att förbättra företagets likviditet är att öka försäljningen.

För att ha koll på företagets likvida medel är det viktigt att upprätta en likviditetsbudget. Detta ger en översikt över alla kommande in- och utbetalningar, vilket hjälper till att planera verksamheten på ett effektivt sätt.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte