Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Licens – Vad är licens?

För företagare finns det ofta många rättigheter och regler att förhålla sig till. Ett sådant område handlar om licenser. Men vad innebär det egentligen att ha en licens, och hur påverkar det företaget?


Grundläggande om licensavtal

En licens är i sin enklaste form ett avtal där en part, licensgivaren, ger en annan part, licenstagaren, rätt att utföra en viss verksamhet, såsom att producera en specifik produkt. Licensen är ofta tidsbegränsad och kan ha flera olika villkor. Dessa villkor stipulerar exakt vad licenstagaren får och inte får göra med det licensierade materialet eller rättigheten. Ett exempel kan vara att en uppfinnare ger rätt till ett företag att tillverka och sälja en produkt baserad på uppfinnarens patent, mot en avgift.


Exklusivitet och digitala licenser

Det finns två huvudtyper av licenser: exklusiv och icke-exklusiv. Med en exklusiv licens får licenstagaren ensamrätt att använda licensen, vilket kan vara begränsat geografiskt eller tidsmässigt. Å andra sidan kan en icke-exklusiv licens, eller enkel licens, delas med flera aktörer. I digitala sammanhang finns även något som kallas Creative Commons-licens, vilket ger upphovspersonen rätt att bestämma hur deras verk får användas av andra.


Utöver licenser finns det begrepp som ”upplåtelse” och ”överlåtelse”. Medan upplåtelse innebär att man ger någon annan rätt att använda ett visst verk, innebär en överlåtelse att man säljer hela rättigheten till verket till någon annan.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte