Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Leasing – Vad är Leasing?

Leasing är en form av finansiering där företag kan hyra inventarier eller maskiner till en fast kostnad istället för att köpa dem.

Det innebär att du som företagare betalar en månads- eller kvartalsavgift för att använda det objekt du leasar under en bestämd tidsperiod. När leasingtiden går ut har du ofta möjlighet att köpa objektet till ett lägre pris.

Tre vanliga former av leasing är maskin-, bil- och utrustningsleasing.

Fördelar med leasing

Det finns flera fördelar med att använda leasing som finansieringsmetod för företaget:

1. Inget behov av att binda upp kapital:

Genom att hyra istället för att köpa kan företaget undvika att binda upp stora summor kapital i inventarier eller maskiner. Detta gör det möjligt att använda kapitalet till andra investeringar eller för att täcka andra kostnader.

2. Skattemässiga fördelar:

Leasingavgiften är avdragsgill som en kostnad i företagets bokföring. Detta innebär att företaget kan dra av leasingkostnaden från sin skattepliktiga vinst och därmed minska skattebetalningen. Observera att vid leasing av en bil får du bara dra av halva momsbeloppet.

Ekonomiskt ansvar vid leasing

Restvärde och restskuld är två olika termer som ofta används i samband med företagsleasing av fordon. De representerar olika aspekter av det ekonomiska ansvaret i slutet av leasingperioden:

Restvärde

Restvärdet är det förväntade ekonomiska värdet på fordonet vid leasingavtalets slut. Det är det belopp som företaget förväntas betala om de väljer att köpa fordonet vid leasingperiodens avslut.

Restvärdet fastställs vanligtvis i leasingavtalet vid avtalets början och baseras på fordonets ursprungliga pris och den förväntade värdeminskningen över leasingperioden. Om företaget väljer att köpa fordonet när leasingperioden är över, måste de betala restvärdet plus eventuella andra kostnader som kan vara associerade med avtalet.

Restskuld

Restskuld avser det skuldbelopp företaget behöver betala vid leasingavtalets slut om de väljer att inte köpa fordonet. Restskulden inkluderar vanligtvis de kostnader som uppstår om det finns överdriven slitage på fordonet, överskridande av avtalad körsträcka, skador som inte anses normalt slitage och eventuella andra kostnader som specificeras i leasingavtalet. Restskulden kan också inkludera eventuella återlämningskostnader.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte