Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är LAS – Lagen om anställningsskydd?

Lagen om anställningsskydd (LAS) utgör en av grundpelarna i den svenska arbetsrätten. Den reglerar förhållandena mellan arbetsgivare och anställda genom att ställa upp regler för uppsägning, avskedande och anställning. För företagare innebär detta en ram för hur anställningsförhållanden får inledas, ändras och avslutas, samtidigt som den skyddar arbetstagarnas rättigheter.

Huvudregler och förändringar

Kärnan i LAS är principen om tillsvidareanställning som norm, vilket i praktiken betyder fast anställning. Detta avtal gäller som utgångspunkt om inget annat specificeras vid anställningens början. Från och med den 1 oktober 2022 har nya regler implementerats, som exempelvis möjliggör undantag från turordningsreglerna vid uppsägning och underlättar övergången till tillsvidareanställning.

En viktig aspekt av LAS är ”inlasning”, vilket innebär att en tidsbegränsad anställning automatiskt övergår till en fast anställning under vissa förutsättningar. Till exempel kan ett vikariat övergå till tillsvidareanställning efter två års sammanhängande arbete inom en femårsperiod.

Uppsägning och återanställning

Vid uppsägning kräver LAS att arbetsgivaren har sakliga skäl, såsom arbetsbrist eller personliga skäl relaterade till den anställde. Arbetsgivaren måste även ha övervägt möjligheten till omplacering av den anställde innan uppsägning sker. För den som säger upp sig gäller normalt en uppsägningstid på en månad, men detta kan variera beroende på eventuella kollektivavtal.

För anställda som uppsagts på grund av arbetsbrist finns en företrädesrätt till återanställning. Detta innebär att den uppsagde har förtur till nya tjänster hos arbetsgivaren, förutsatt att de uppfyller kvalifikationskraven för dessa tjänster. Företrädesrätten gäller under en period på nio månader efter anställningens upphörande.

För företagare är det viktigt att ha god kunskap om LAS för att korrekt hantera anställningsfrågor och undvika potentiella rättsliga konsekvenser. Den ger en struktur för anställningsförhållanden men ställer också krav på arbetsgivarens agerande och beslutsprocesser.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte