Långivare – Vad är långivare?


En långivare är vanligtvis en bank, ett kreditföretag, en finansiell institution eller en privatperson som lånar ut pengar.

Långivare och låntagare


En långivare möjliggör ekonomisk tillväxt för företag. När ett företag behöver kapital för att finansiera olika behov, som uppstartskostnader eller expansionsprojekt, kan det vända sig till en långivare. Relationen mellan långivaren och låntagaren innebär att låntagaren lånar pengar från långivaren för att nå sina ekonomiska mål och utveckla sin verksamhet.

Långivaren beviljar låntagaren


Innan ett lån beviljas genomför långivare en noggrann bedömning av låntagaren och företagets ekonomiska förutsättningar. Denna bedömning inkluderar en analys av affärsplanen, återbetalningsförmåga, kreditvärdighet, eventuella skulder och betalningsanmärkningar, samt företagets historik och finansiella utveckling. Banker och finansieringsbolag kan även kräva säkerheter, som exempelvis företagets tillgångar eller borgen, för att minska risken för långivaren.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte