Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Kvitto – Vad är ett kvitto?

Kvitto är inte bara en pappersbit eller en digital notis; det är ett avgörande bevis på en genomförd affär. Det fungerar som ett dokument som tydligt indikerar vad som köpts, när det köptes och till vilket pris. För företagare är förståelsen av kvitton och deras hantering central för en smidig bokföring och en transparent affärspraxis.

Kvitto som bevis

Ett kvitto är i grund och botten ett bevis på att en transaktion har ägt rum. Oavsett om det är i fysisk form eller digitalt, spelar kvittot en viktig roll. För konsumenter fungerar det som en garant för deras köp, och det kan användas vid eventuell reklamation eller byte av varor. För företagare är kvittot grundläggande för bokföringen och utgör underlag för att dokumentera inköp och försäljningar.

Hur skriver jag ett kvitto?

För företag som säljer varor och tjänster är det lagkrav att använda ett kassaregister och erbjuda kunder ett kvitto. Ett manuellt kvitto bör innehålla viktiga uppgifter som datum, köpare, säljare, organisationsnummer, beskrivning av det sålda, totalpris, momsbelopp och momssats. Denna information är avgörande för att uppfylla redovisningskrav och för att säkerställa korrekt dokumentation av affärstransaktioner.

Vi har listat uppgifter som ska finnas med när du ska skriva ett kvitto manuellt.

Datum:

Det datum då transaktionen ägde rum.

Köpare:

Kundens namn eller identifiering.

Säljare:

Företagets namn och organisationsnummer.

Beskrivning av vara eller tjänst:

Vad som har sålts.

Totalpris:

Det totala beloppet som kunden betalade.

Momsbelopp:

Momsen som ingår i transaktionen.

Momssats:

Den tillämpliga momssatsen.

Digitala kvitton

För att modernisera och effektivisera processen har digitala kvitton blivit allt vanligare. Dessa kvitton skapas elektroniskt och skickas direkt till kunden utan att behöva skrivas ut på papper. Fördelarna inkluderar minskad administrativ börda, tidsbesparingar och en positiv miljöpåverkan genom minskad pappersanvändning. För företagare är övergången till digitala kvitton ett steg mot effektivare bokföring och hållbar affärspraxis.

Summering:

Att förstå och använda kvitton på rätt sätt är avgörande för att upprätthålla korrekt bokföring och säkerställa en smidig affärsverksamhet. Oavsett om det är papperskvitton eller digitala kvitton, utgör de ett värdefullt verktyg för företagare och konsumenter för att bekräfta och bevisa ekonomiska transaktioner.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte