Kvarstad – Vad är kvarstad?

Kvarstad – Vad är kvarstad?

Kvarstad är ett beslut från en domstol som innebär att Kronofogdemyndigheten kan säkerställa en parts egendom under en rättegångsprocess. Detta görs för att hindra att egendomen säljs eller på annat sätt äventyrar kärandens rätt​​.


Process för att erhålla kvarstad

För att erhålla kvarstad måste käranden visa sannolika skäl för sin talan. Domstolen kan då meddela ett interimistiskt beslut om kvarstad, vilket utfärdas omedelbart utan att motparten får möjlighet att yttra sig. Sökanden har bevisbördan för att motparten undandragit sig att erlägga betalning​​.


Exempel på användning av kvarstad

Ett exempel är när ett bolag som blivit bestulet på egendom yrkar kvarstad hos tjuven och dennes medbrottsling. Kvarstad beviljas om det finns säkerhet och en påtaglig risk att gäldenären försöker undkomma betalningsansvaret​​.


Begränsningar i kvarstadsbeslut

Kvarstad kan inte beviljas för en fordran som ännu inte har uppkommit. Detta innebär att det måste finnas en konkret och existerande fordran för att kvarstad ska kunna appliceras​​. Om käromål vid tingsrätt avvisas på grund av skiljeklausul, kan inte heller tingsrätten pröva ett yrkande om kvarstad​​.

Kvarstad är ett beslut från en domstol som innebär att Kronofogdemyndigheten kan säkerställa en parts egendom under en rättegångsprocess. Detta görs för att hindra att egendomen säljs eller på annat sätt äventyrar kärandens rätt​​.


Process för att erhålla kvarstad

För att erhålla kvarstad måste käranden visa sannolika skäl för sin talan. Domstolen kan då meddela ett interimistiskt beslut om kvarstad, vilket utfärdas omedelbart utan att motparten får möjlighet att yttra sig. Sökanden har bevisbördan för att motparten undandragit sig att erlägga betalning​​.


Exempel på användning av kvarstad

Ett exempel är när ett bolag som blivit bestulet på egendom yrkar kvarstad hos tjuven och dennes medbrottsling. Kvarstad beviljas om det finns säkerhet och en påtaglig risk att gäldenären försöker undkomma betalningsansvaret​​.


Begränsningar i kvarstadsbeslut

Kvarstad kan inte beviljas för en fordran som ännu inte har uppkommit. Detta innebär att det måste finnas en konkret och existerande fordran för att kvarstad ska kunna appliceras​​. Om käromål vid tingsrätt avvisas på grund av skiljeklausul, kan inte heller tingsrätten pröva ett yrkande om kvarstad​​.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte