Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Kundfordran – Vad är en kundfordran?

En kundfordran uppstår när ett företag levererar en vara eller utför en tjänst men inte har mottagit betalning från kunden. Detta skapar ett tillgodohavande från säljarens sida mot köparen. Säljaren markerar detta tillgodohavande genom att utfärda en faktura enligt faktureringsreglerna i mervärdesskattelagen​​.

Grundläggande förståelse av kundfordringar

Kundfordringar är i huvudsak omsättningstillgångar i ett företags balansräkning, vilket indikerar deras kortfristiga natur. Vanligtvis ges en kredittid på 30 dagar för betalning av dessa fordringar. Kundfordringar inkluderar även utgående moms, vilket normalt ska betalas av kunden​​.

Bokföring av Kundfordringar

När det gäller bokföringen av kundfordringar, regleras detta av Bokföringslagen (1999:1078) i Sverige. För företag som använder fakturametoden innebär detta att en kundfordran bokförs i samband med att en kundfaktura skapas. För verksamheter som tillämpar kontantmetoden, bokförs kundfordringar först vid bokslutet​​.

Hantering av osäkra kundfordringar

En osäker kundfordran uppstår när det finns tveksamheter om kundens betalningsförmåga. Dessa situationer kan leda till kundförluster, antingen befarade eller konstaterade. Befarade kundförluster uppstår när betalning uteblir efter förfallodatum, medan konstaterade kundförluster sker när företaget bedömer att betalningen med största sannolikhet inte kommer att ske, exempelvis vid kundens konkurs​​.

Vanliga frågor om kundfordran:

Vad är skillnaden mellan kundfordran och leverantörsskuld?

Kundfordran är ett tillgodohavande ett företag har mot en kund för levererade varor eller tjänster som ännu inte betalats. Leverantörsskuld är en skuld ett företag har till en leverantör för mottagna varor eller tjänster som ännu inte betalats.

Är kundfordringar en tillgång?

Ja, kundfordringar betraktas som omsättningstillgångar i företagets balansräkning eftersom de representerar ett värde som företaget förväntas få inom en kort tidsperiod.

Är kundfordringar en intäkt?

Kundfordringar i sig är inte en intäkt utan snarare ett tillgodohavande. Intäkten uppstår när varan eller tjänsten levereras, medan kundfordran representerar värdet av den ännu inte erhållna betalningen för denna intäkt.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte