Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är en kortfristig skuld?

Kortfristiga skulder är en grupp skulder som finns i ett företags balansräkning. Dessa skulder har en löptid på högst ett år. Exempel på kortfristiga skulder inkluderar skatteskulder, leverantörsskulder och skulder till anställda​​. För företagare är det viktigt att förstå dessa skulder eftersom de direkt påverkar företagets likviditet och förmåga att uppfylla sina kortsiktiga ekonomiska åtaganden.

Typer av kortfristiga skulder

Det finns olika typer av kortfristiga skulder som företag kan ha. Dessa inkluderar bland annat checkräkningskredit, certifikat, lån från andra företag och skatteskulder​​. Varje typ av skuld har sin egen påverkan på företagets ekonomiska ställning och kräver olika hanteringar i bokföringen.

Bokföring av kortfristiga skulder

När en kortfristig skuld återbetalas ska den bokföras i företagets balansräkning. Om en skuld stryks, påverkar detta även resultaträkningen, eftersom skulden i så fall bokförs både i balansräkningen och i resultaträkningen som en intäkt​​. Korrekt bokföring av kortfristiga skulder är avgörande för att ge en rättvisande bild av företagets finansiella hälsa.

Kortfristiga skulder kontra långfristiga skulder

En viktig skillnad att förstå är den mellan kortfristiga och långfristiga skulder. Medan kortfristiga skulder måste betalas inom ett år, har långfristiga skulder en löptid som sträcker sig över mer än ett år. Denna skillnad påverkar hur skulderna hanteras i bokföringen och hur de påverkar företagets finansiella strategi och likviditetsplanering.

Slutord

För företagare är det avgörande att ha en god förståelse för kortfristiga skulder. Dessa skulder spelar en central roll i företagets dagliga finanshantering och påverkar dess förmåga att hantera sina kortsiktiga ekonomiska åtaganden. Korrekt hantering och bokföring av dessa skulder är nödvändig för att säkerställa företagets finansiella stabilitet och framgång.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte