Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Konvertibel – Vad är Konvertibel?

Konvertibler är finansiella instrument som fungerar som lån till ett företag och kan omvandlas till aktier under vissa villkor. Dessa instrument erbjuder flexibilitet och potential för investerare, men också innebär specifika risker och möjligheter.

Konvertibler är skuldebrev eller obligationer som kan omvandlas till aktier i det företag som ger ut dem. Detta sker under förutbestämda villkor och ofta till en förutbestämd kurs. Denna egenskap skiljer konvertibler från vanliga obligationer, där innehavaren endast har rätt till räntebetalningar och återbetalning av lånebeloppet.

Konvertibelns Funktion

När en investerare köper en konvertibel lånar de effektivt ut pengar till företaget. Konvertibler bär vanligtvis en ränta, som reflekterar den risk och det kapital som investeraren har försett företaget med. Ett distinkt drag hos konvertibler är deras förmåga att omvandlas till aktier i företaget, vilket ger investeraren möjlighet att delta i företagets tillväxt och framgång.

Villkor och egenskaper

Varje konvertibel är unik och har specifika villkor som styr när och hur konvertering kan ske. Dessa villkor kan inkludera tidsbegränsningar, konverteringspriser och andra relevanta faktorer som måste beaktas av både företaget och investeraren​​.

Handel och värdering av konvertibler

Konvertibler handlas på finansmarknader, ofta i procent av deras nominella värde. Till exempel, en konvertibel med ett nominellt värde på 10 000 kronor kan handlas för 110 % av detta värde, eller 11 000 kronor. Denna prissättning speglar marknadens syn på värdet av konvertibelns aktieomvandlingsalternativ samt den inneboende räntan på lånet.

Investering och avkastning

När investerare köper konvertibler betalar de mer än det nominella värdet. Vid löptidens slut får de vanligtvis tillbaka det nominella beloppet, men inte den extra betalningen som gjordes över detta belopp. Under tiden tjänar de ränta på det nominella beloppet, vilket ger en löpande avkastning på deras investering​​.

Konvertibler för företagare

För företagare erbjuder konvertibler en väg att finansiera sitt företag utan att omedelbart späda ut aktieägarnas ägande. Genom att ge ut konvertibler kan företag få kapital till lägre räntekostnader jämfört med traditionella lån, samtidigt som man erbjuder investerare en möjlighet till delaktighet i företagets framtida tillväxt.

Fördelar och Risker

Konvertibler kan vara attraktiva för företag som söker flexibel finansiering, men de innebär också en potentiell framtida utspädning av aktieägares innehav om konvertiblerna konverteras till aktier. Företagare behöver därför noggrant överväga villkoren för konvertibla lån och hur de kan påverka företagets långsiktiga kapitalstruktur och ägarförhållanden.

Konvertibler och Relaterade Begrepp

Konvertibellån

Konvertibellån är lån där långivaren har rätt att omvandla sin skuld till aktier i företaget. Det är en populär metod för företag att locka investerare genom att erbjuda möjligheten till aktieägande.

Konvertibelt Skuldebrev

Ett konvertibelt skuldebrev är ett dokument som bevisar existensen av ett konvertibelt lån. Det specificerar lånebeloppet, räntan, konverteringsvillkoren och löptiden.

Konvertibelemission

En konvertibelemission är när ett företag ger ut konvertibler, ofta för att samla in kapital. Det är ett alternativ till att ge ut vanliga aktier eller obligationer.

Tvingande Konvertibel

En tvingande konvertibel är en typ av konvertibel som kräver att långivaren omvandlar lånet till aktier vid en specifik tidpunkt eller händelse.

Omvänd Konvertibel

En omvänd konvertibel är en variant där företaget, snarare än långivaren, har rätt att bestämma om och när skulden ska omvandlas till aktier.

Konvertibel Obligation

En konvertibel obligation är ett annat namn för en konvertibel, som betonar dess likhet med traditionella obligationer men med tillägget av konverteringsmöjligheten.

Konvertibelt Förlagslån

Ett konvertibelt förlagslån är en specifik typ av konvertibelt lån där långivaren får en position som liknar en förlagsägare, vanligtvis med prioritet vid utdelning av företagets tillgångar vid likvidation.


Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte