Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är kontraktsränta?

Kontraktsränta, även känd som limitränta, kreditavgift eller årsavgift, är en avgift som betalas av en gäldenär för att ha tillgång till ett bestämt kreditutrymme. Detta kreditutrymme kan utnyttjas vid behov, och kontraktsräntan är en fast procentsats som betalas oavsett om krediten används eller inte.

Vad Innebär Kontraktsränta för företagare?

Kontraktsränta är särskilt relevant för företagare som behöver flexibel tillgång till kapital. När företag möter oförutsedda utgifter eller kräver extra finansiering, till exempel inför högsäsongen, kan de utnyttja befintlig kontokredit. Kontraktsräntan ger företagaren möjlighet att snabbt tillgå dessa medel, vilket kan vara avgörande för verksamhetens flyt och tillväxt.

Hur beräknas Kontraktsränta?

Kontraktsräntan beräknas som en procentandel av det beviljade låneutrymmet och betalas vanligtvis ett år i förskott​​. Om krediten sägs upp i förväg, ska den oanvända delen av kontraktsräntan återbetalas. Detta innebär att företagaren betalar för möjligheten att utnyttja krediten, oavsett om den faktiskt används eller inte.

Bokföring och Kontering av Kontraktsränta

För företagare är det viktigt att korrekt bokföra och kontera kontraktsränta. Detta innebär att avgiften ska registreras som en kostnad i företagets räkenskaper. Korrekt hantering av dessa poster säkerställer att företagets finansiella rapportering är korrekt och överensstämmer med gällande redovisningsprinciper.

Kontraktsränta vs. Dröjsmålsränta

Det är viktigt att skilja mellan kontraktsränta och dröjsmålsränta. Medan kontraktsränta är en förutbestämd avgift för tillgång till kredit, uppstår dröjsmålsränta när betalningar försenas. Dröjsmålsränta är en straffavgift som tillkommer vid sena betalningar och varierar beroende på långivarens villkor.

Slutsats

För företagare erbjuder kontraktsränta en väsentlig flexibilitet i kapitalhantering. Genom att förstå och effektivt hantera denna typ av ränta, kan företagare säkra finansiell beredskap för att hantera både oväntade kostnader och planerade investeringar. Korrekt bokföring av kontraktsränta är avgörande för att bibehålla noggrann finansiell redovisning.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte