Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är ett kontrakt?

Ett kontrakt är en skriftlig överenskommelse mellan två eller flera parter. Det kan vara antingen fysiska personer eller juridiska entiteter som företag. Till skillnad från muntliga avtal, vilka också är bindande men svårare att bevisa, erbjuder ett kontrakt en tydlig och bevisbar grund för överenskommelser.

Vad ska ett kontrakt innehålla?

Ett kontrakt bör adressera de fundamentala frågorna: vad, vem, när, var, hur, och till vilket pris. Det blir juridiskt bindande först när alla parter har undertecknat det. Kontraktet bör innefatta klausuler och bestämmelser som reglerar relationen mellan parterna, inklusive eventuella bilagor och referenser.

Olika typer av kontrakt

Det finns olika typer av kontrakt som är relevanta för företagare:

Köpekontrakt: Mellan köpare och säljare för varor eller tjänster.

Tjänstekontrakt: Överenskommelser om utförande av tjänster.

Anställningskontrakt: Mellan arbetsgivare och anställda.

Hyreskontrakt: För uthyrning av fastigheter eller utrustning.

Partnerskaps- och samarbetsavtal: För samarbeten mellan företag eller individer.

Sekretessavtal: Skyddar konfidentiell information.

Ett verktyg för företagare

För företagare är kontrakt ett essentiellt verktyg för att säkra affärstransaktioner och förebygga framtida tvister. Genom att definiera tydliga villkor och förväntningar minskas risken för missförstånd och konflikt. Endast behöriga firmatecknare bör underteckna kontrakt för ett företag.

Vanliga Frågor och Svar om kontrakt

Är muntliga avtal juridiskt bindande?

Ja, men de kan vara svåra att bevisa. Skriftliga kontrakt ger en säkrare grund.

Kan kontrakt ändras efter undertecknande?

Ja, men alla ändringar bör dokumenteras noggrant och godkännas av alla parter.

Vad händer vid en kontraktstvist?

Tvister kan prövas i allmän domstol, varför det är viktigt att ha ett välutformat kontrakt.

När bör jag anlita juridisk rådgivning för kontrakt?

Det är rekommenderat vid utformning av komplexa eller högt värderade kontrakt.

Ett välutformat kontrakt är en hörnsten i framgångsrik företagsverksamhet. Det ger både skydd och klarhet för alla inblandade parter. Som företagare är det viktigt att förstå kontraktets betydelse och att säkerställa att alla avtal är korrekt utformade och genomförda.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte