Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Kontoplan – Vad är en kontoplan?

En kontoplan är en grundläggande struktur i företagets redovisning. Det är en lista över de konton som används för att organisera och kategorisera ekonomiska transaktioner. Den består av fyra huvudgrupper: tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.

Hur fungerar en kontoplan?

En kontoplan används för att bokföra och kategorisera ekonomiska transaktioner. Varje transaktion bokförs på ett specifikt konto baserat på dess natur. Till exempel, försäljning kan bokföras på ett intäktskonto, medan inköp av material kan bokföras på ett kostnadskonto. Genom att använda en kontoplan kan företagets ekonomi struktureras och analyseras på ett systematiskt sätt, vilket underlättar beslutsfattande och framtida planering.

Olika typer av kontoplaner

Det finns flera olika typer av kontoplaner, men de två vanligaste är standardkontoplanen (ofta kallad BAS-kontoplanen i Sverige) och företagsspecifika kontoplaner.

Standardkontoplan (BAS-kontoplanen)

Den vanligast förekommande kontoplanen i Sverige är BAS-kontoplanen. Den är utformad för att passa de flesta företag oberoende av storlek och bransch. BAS-kontoplanen är uppdelad i olika serier, där varje serie representerar en viss typ av konto. Till exempel representerar serie 1 tillgångskonton, serie 2 eget kapital och skulder, serie 3 intäkter, och så vidare.

Företagsspecifika kontoplaner

Vissa företag väljer att skapa egna, anpassade kontoplaner för att bättre passa deras specifika behov och struktur. Dessa kontoplaner kan vara mer detaljerade och inkludera konton som är unika för företagets verksamhet. Företagsspecifika kontoplaner kan vara användbara för större företag eller företag inom specifika sektorer med unika redovisningskrav.

Det är viktigt att notera att oavsett vilken typ av kontoplan ett företag använder, måste den uppfylla kraven i det land där företaget verkar. I Sverige innebär detta att kontoplanen måste vara i linje med bokföringslagen och god redovisningssed.

Varför är en kontoplan viktig?

En kontoplan spelar en central roll i hanteringen av företagets ekonomi. Det ger företagaren möjlighet att hålla ordning på ekonomiska transaktioner och rapportera korrekt till relevanta myndigheter och andra parter. Med den standardiserad kontoplan, BAS-kontoplanen, är det också möjligt för olika företag och system att förstå varandras bokföring.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte