Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Kontokredit – Vad är Kontokredit?

Kontokredit är en flexibel kreditform som möjliggör fortsatta utbetalningar från ett bankkonto även när kontots saldo är noll eller negativt. Det är en finansiell lösning som många banker erbjuder för att tillgodose tillfälliga likviditetsbehov, särskilt användbar för företagare som kan ha oregelbundna inkomster.

Hur fungerar kontokredit?

Kontokredit fungerar genom att banken ger kunden tillgång till en förutbestämd kreditgräns. Denna gräns kan variera beroende på kundens ekonomiska stabilitet och bankens policy, och sträcker sig ofta mellan 20 000 kr och 150 000 kr. När du använder kontokrediten skapar du ett negativt saldo på ditt konto, vilket du sedan fyller på vid till exempel löneingång. Krediten återbetalas automatiskt när pengar sätts in på kontot, och under tiden betalas ränta på det utnyttjade beloppet.

Räntor och avgifter

När du använder kontokrediten uppstår kostnader i form av räntor och eventuella avgifter. Räntorna kan vara antingen fasta eller rörliga, och storleken på räntan beror på bankens villkor samt kundens kreditvärdighet. Utöver räntan kan det även tillkomma en uppläggningsavgift samt en fast kreditavgift, som beror på hur mycket av krediten som används. Dessa avgifter varierar mellan olika banker.

Kontokredit för företagare med låg kreditvärdighet

För företagare med låg kreditvärdighet kan det vara svårare att bli beviljad kontokredit, då bankerna ofta kräver en god kreditvärdighet för att minska risken för utebliven återbetalning. I vissa fall kan företagare med lägre kreditvärdighet ändå få kontokredit, men då ofta med högre räntor och strängare villkor.

Kontokredit utan kreditupplysning

Det är ovanligt att kontokrediter beviljas utan en kreditupplysning, eftersom banker behöver bedöma kundens ekonomiska stabilitet. Kreditupplysningar används för att minska risken för både banken och kunden.

Missbruk av kontokredit

Missbruk av kontokredit kan leda till allvarliga ekonomiska problem. Om kontokrediten används utan en hållbar återbetalningsplan kan företagaren hamna i en skuldfälla, där räntor och avgifter ackumuleras. Det är viktigt att använda kontokrediten ansvarsfullt och ha en tydlig plan för återbetalning.

Slutsats

Kontokredit är en användbar finansiell lösning för företagare som behöver tillgänglighet till likvida medel vid behov. Det är dock viktigt att förstå villkoren, räntor och avgifter som är kopplade till produkten och att använda den på ett ansvarsfullt sätt för att undvika ekonomiska svårigheter.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte