Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är kontoklasser?

Kontoklasser är en grundläggande term inom bokföring som refererar till hur olika konton organiseras i en kontoplan. Denna indelning är avgörande för att strukturera och förenkla bokföringen för företag.

Kontoklasser är en indelning av konton inom en kontoplan, vilket är ett system för att organisera och kategorisera företagets alla ekonomiska transaktioner​​. En kontoplan består av olika kontoklasser och kontogrupper, där varje klass representerar en specifik typ av transaktioner och händelser i ett företags ekonomi.

Kontoklasser i BAS-kontoplanen

I Sverige är BAS-kontoplanen en vanligt använd standard. Denna kontoplan är uppdelad i olika kontoklasser som representerar olika typer av ekonomiska aktiviteter. Till exempel, kontoklass 1 representerar tillgångar, kontoklass 2 står för eget kapital och skulder, medan kontoklass 3 avser intäkter​​. Varje kontonummer i BAS-kontoplanen har en unik sifferkombination, där den första siffran indikerar tillhörande kontoklass.

Kontoklasser för Balans- och Resultaträkningen

Kontoklasser spelar en central roll i att forma företagets balansräkning och resultaträkning. Kontoklass 1 och 2 används för att strukturera balansräkningen, medan kontoklass 3 till 8 används för att bygga upp resultaträkningen​​. Dessa klasser hjälper till att organisera och presentera ekonomisk information på ett tydligt och överskådligt sätt.

Kontoklass 0 och 9

Utöver de huvudsakliga kontoklasserna finns det ytterligare klasser som kontoklass 0 och 9. Dessa används för specialändamål som intern redovisning och registrering av icke-finansiell information​​.

Slutsats

För företagare är det viktigt att förstå konceptet av kontoklasser för att kunna organisera sin bokföring effektivt. Genom att använda en standardiserad kontoplan, som BAS-kontoplanen, kan företagare enklare följa och analysera sitt företags ekonomiska prestationer och ställning.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte