Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Kontering – Vad är Kontering?

Kontering är processen där affärshändelser bokförs genom att notera vad som hänt i företaget. Genom att förteckna intäkter och kostnader på specifika konton blir det lättare att skapa rapporter och överblicka företagets ekonomiska ställning.

Varför kontera?

För att ha koll på ett företags ekonomiska flöden behöver man en strukturerad bokföring. I denna bokföring tar kontering en central roll. Varje gång något händer i företaget, vare sig det är en försäljning, ett inköp eller någon annan form av affärshändelse, måste detta noteras – detta kallas för kontering. Bokföringslagen stipulerar att alla affärshändelser inom ett företag ska konteras, vilket underlättar vid uppföljning av verksamhetsresultatet.

Konteringsstruktur och dubbel bokföring:

Vid kontering fördelas oftast intäkter och kostnader på tre huvudsakliga konton: bankkontot, momskontot och ett specifikt underkonto för den specifika varan eller tjänsten. Vid momsfria transaktioner används oftast endast bankkonto och underkontot. För att särskilja olika intäkter och kostnader numreras konton, vanligtvis baserat på en standardiserad grundkontoplan som varierar beroende på verksamhetstyp.

En viktig aspekt av kontering är principen om dubbel bokföring. Varje transaktion bokförs två gånger, en gång som debet (tillgångar och kostnader) och en gång som kredit (skulder, eget kapital och intäkter). Denna metod garanterar balans i bokföringen: summan av debet och kredit ska alltid vara noll. Om detta inte är fallet, indikerar det ett fel i bokföringen.

Slutsats:

Kontering är hjärtat av företagets bokföring, en noggrann metod för att hålla reda på alla ekonomiska händelser. Genom att förstå och tillämpa korrekt kontering kan företagare få en tydlig och korrekt bild av verksamhetens ekonomi.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte