Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är konsumenttjänstlagen?

Konsumenttjänstlagen är den lag som gäller när ett företag säljer eller utför en tjänst till en konsument. Lagen är tvingande till konsumentens förmån.

När gäller konsumenttjänstlagen?

Konsumenttjänstlagen gäller när en privatperson köper en tjänst av ett företag. Det omfattar olika typer av tjänster, inklusive reparationer av elektronik, byggnationer, renoveringar och till och med förvaring av lös egendom. Denna lag gäller inte för tjänster som inte involverar arbete på lösa eller fasta ägodelar, till exempel transportuppdrag, tillverkning av varor eller behandling av djur eller personer. Dessutom gäller Konsumenttjänstlagen inte vid köp av tjänster mellan två företag.

Så fungerar konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen är tvingande till förmån för köparen. Det innebär att företagen inte kan erbjuda sämre villkor än vad lagen föreskriver. Om köparen upptäcker fel i tjänsten har de rätt att reklamera inom tre år efter att arbetet slutförts. För arbete på fasta egendomar, som byggnader och mark, är reklamationsrätten utsträckt till tio år. Köparen har flera rättigheter, inklusive att hålla inne betalningen, begära avdrag på priset, kräva rättelse av felet eller häva avtalet om tjänsten är felaktig. Vid skador som orsakats av felet har köparen också rätt till ersättning.

Vad gäller för säljaren?

Om köparen avbeställer tjänsten innan den är avslutad, har säljaren rätt till ersättning för det utförda arbetet. Om köparen inte betalar enligt avtalad tid har säljaren rätt att ställa in kommande arbete tills betalning erhålls. Säljaren kan också kräva ersättning för förlorad inkomst på grund av den inställda arbetsperioden.

Vanliga frågor

När gäller inte Konsumenttjänstlagen?

Konsumenttjänstlagen gäller inte för tjänster som inte involverar arbete på lösa eller fasta egendomar, transportuppdrag, tillverkning av varor eller behandling av djur eller personer.

När gäller konsumenttjänstlagen?

Konsumenttjänstlagen gäller när en privatperson köper en tjänst av ett företag.

Vad är skillnaden mellan konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen?

Konsumentköplagen reglerar köp av varor, medan konsumenttjänstlagen reglerar köp av tjänster.

Vad reglerar konsumenttjänstlagen?

Konsumenttjänstlagen reglerar förhållandet mellan företag och privatpersoner när det gäller tjänster, inklusive reklamationsrättigheter och rättigheter vid eventuella fel i samband med tjänsten.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte