Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är Konsumentprisindex (KPI)?

Konsumentprisindex, förkortat KPI, är ett ekonomiskt begrepp som mäter prisutvecklingen av privata konsumtionsvaror och tjänster. Det beräknas månadsvis av Statistiska centralbyrån (SCB) i Sverige. KPI används som ett jämförelsetal för att mäta genomsnittlig prisutveckling inom den privata konsumtionen under en månad. Detta index är en nyckelfaktor inom ekonomisk analys och påverkar företagare på flera sätt.

Hur räknas Konsumentprisindex ut?

SCB har definierat en varukorg, även känd som KPI-korgen, som innehåller varor och tjänster som representerar vad hushåll i landet normalt konsumerar. Prisuppgifterna samlas in direkt från butiker genom besök eller telefonsamtal och via central prisinsamling. Vid en jämförelse av KPI från olika tidpunkter kan man få en uppfattning om hur priserna förändras över tiden. KPI-indexet baseras på år 1980 som basår, och förändringar i KPI används för att mäta inflationstakten.

Då används konsumentprisindex

KPI har flera viktiga användningsområden för företagare:

Inflationstakt:

KPI används av Riksbanken för att ställa in penningpolitiken. Om inflationstakten är till exempel 1,5 procent, innebär det att konsumentpriserna i genomsnitt har ökat med 1,5 procent jämfört med samma månad föregående år. Detta påverkar företagare genom räntesatser och ekonomisk stabilitet.

Köpkraft:

KPI används för att analysera hushållens realinkomstutveckling och köpkraft. Detta kan vara användbart vid löneförhandlingar och när företag planerar sina prissättningar.

Justeringar:

KPI används för att justera till exempel pensioner, återbetalning av studiemedel, priser i olika avtal och skatter. Det påverkar direkt ekonomiska överföringar och kontrakt.

Skillnaden mellan konsumentprisindex (KPI) och BNP-Deflatorn

KPI och BNP-Deflatorn är båda mått på prisnivåförändringar, men de används i olika sammanhang. Huvudskillnaden ligger i vad de mäter:

Konsumentprisindex (KPI):

Mäter prisförändringar av varor och tjänster som konsumeras av hushåll och konsumenter. Det är ett viktigt mått för att bedöma prisutvecklingen som påverkar vanliga medborgare och konsumenter.

BNP-Deflatorn

Mäter prisförändringar för alla varor och tjänster som ingår i ett lands bruttonationalprodukt (BNP). Det används för att bedöma den totala prisnivån i ekonomin, inklusive både konsumtion och investeringar.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte