Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är konsumentkreditlagen?

När du som företagare överväger att erbjuda krediter till dina kunder, är det viktigt att ha en klar uppfattning om konsumentkreditlagen. Lagen har till syfte att skydda konsumenter och säkerställa att du som företagare förser dem med rätt information och villkor.

När gäller konsumentkreditlagen?

Konsumentkreditlagen omfattar kreditavtal som du erbjuder till konsumenten. Ett exempel kan vara när kunden inte betalar direkt för en vara eller tjänst, som vid avbetalning eller delbetalning. Förenklat, om du låter din kund betala senare, antingen genom egen finansiering eller via en extern kreditgivare, då omfattas du av denna lag.

Vad innebär det för dig som företagare?

God kreditgivningssed: När du lånar ut pengar till konsumenten, ska du ha konsumentens bästa i åtanke. Det kan handla om att förklara avtalet tydligt, så konsumenten förstår vad det innebär och vilka kostnader som tillkommer.

Måttfull marknadsföring: När du marknadsför krediter, bör det ske på ett balanserat och sakligt sätt. Om det är en högkostnadskredit, behöver du informera om detta och även upplysa om riskerna med skuldsättning.

Kreditprövning: Innan du erbjuder ett kreditavtal måste du göra en bedömning av konsumentens förmåga att betala tillbaka krediten. Om konsumenten inte beviljas kredit, ska du kunna förklara varför.

Förköpsinformation: Innan avtalet ingås ska du ge konsumenten detaljerad information om krediten, genom en standardiserad blankett.

Ångerrätt: Konsumenten har rätt att ångra kreditavtalet inom 14 dagar, och det finns specifika regler kring återbetalning och eventuell ränta.

Återtagandeförbehåll: Om konsumenten missar betalningar kan du, under vissa förutsättningar, ta tillbaka den vara som såldes på kredit.

Upplysa om den effektiva räntan: När du marknadsför kreditavtal måste du tydligt ange den effektiva räntan. Den hjälper konsumenten att jämföra olika krediter.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte