Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är ett konsortium?

Konsortium är ett samarbetsformat där flera företag går samman för att genomföra större projekt. Detta samarbete kan antingen vara baserat på ett avtal eller genom bildandet av ett gemensamt ägt bolag.

Definition av Konsortium

Ett konsortium är när två eller flera företag samarbetar för att uppnå ett gemensamt mål, oftast i syfte att genomföra ett större projekt. Detta samarbete kan ta formen av ett enkelt bolag, där parterna är överens om ansvarsfördelningen genom ett avtal, eller som ett gemensamt ägt bolag. Det är viktigt att förstå att ett konsortium inte är en permanent struktur, utan snarare en tillfällig allians för att uppnå specifika mål.

Hur fungerar konsortium

I ett konsortium samarbetar företag genom att kombinera resurser, expertis och ibland även finansiella medel. Denna form av samarbete är speciellt vanlig i stora och komplexa projekt, som byggentreprenader, där olika företag bidrar med sina unika kompetenser. Varje deltagande företag fortsätter att vara en självständig juridisk person och bedriver verksamhet med egen utrustning och personal. Det är också viktigt att notera att ett konsortium oftast inte har egen personal eller tillgångar.

Fördelar och Utmaningar

För företagare erbjuder konsortium möjligheter till större projekt som annars skulle vara svåra att hantera ensamma. Det ger även tillgång till nya marknader och kompetenser. Emellertid kan det också innebära utmaningar, som behovet av

detaljerade avtal för att undvika framtida tvister. Eftersom ett konsortium inte är en egen juridisk person, hanteras eventuella tvister enligt avtalstyperna som ingåtts mellan parterna eller, i frånvaro av sådana avtal, enligt Handelsbolagslagen.

Sammanfattningsvis är konsortium ett kraftfullt verktyg för företagare som vill utöka sin räckvidd och kapacitet genom samarbete, men det kräver noggrann planering och tydliga avtal för att säkerställa en framgångsrik och problemfri genomförande.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte