Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Konkurs — vad innebär en konkurs?

Konkurs är en formell process som inleds när ett företag inte kan betala sina skulder. Denna process innebär att företagets tillgångar tas om hand, säljs av och används för att betala skulderna.

Hur går en konkurs till?

Konkursprocessen är en juridisk process. Konkursprocessen kan ta flera månader till flera år att slutföra, beroende på komplexiteten i företagets finansiella situation och mängden av tillgångar och skulder. Här är de huvudsakliga stegen i processen:

Steg 1: Ansökan och beslut om konkurs

Första steget i en konkursprocess är att någon ansöker om konkurs vid tingsrätten. Det kan vara företaget själv eller någon av dess borgenärer. En borgenär kan vara en person eller en organisation som lånat ut pengar till företaget, eller tillhandahållit varor eller tjänster.

Tingsrätten bedömer sedan om företaget är på obestånd, det vill säga att företaget inte kan betala sina skulder i tid.

Steg 2: Konkursförvaltare förordnas

Om tingsrätten beslutar om konkurs, utses en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren tar över kontrollen av företagets tillgångar och skulder.

Steg 3: Konkursboet

Konkursförvaltaren skapar ett konkursbo som består av företagets samtliga tillgångar. Förvaltaren arbetar sedan med att sälja av dessa tillgångar för att betala företagets skulder.

Steg 4: Utdelning till borgenärer

Efter att tillgångarna har sålts, betalas företagets skulder med pengarna som erhållits. Om det inte finns tillräckligt med pengar för att betala alla skulder, får borgenärerna en procentuell andel av sina fordringar.

Det är viktigt att notera att en konkurs inte innebär att alla skulder automatiskt försvinner. Om det finns kvarstående skulder efter utdelningen, så kvarstår dessa skulder och gäldenären är fortsatt skyldig att betala dem.

Orsaker till konkurs

Orsaken till konkurs kan vara flera. Här är några exempel:

Dålig kassaflödeshantering: Företag behöver ha ett konstant flöde av inkommande pengar för att täcka sina utgifter. Om ett företag inte effektivt hanterar sitt kassaflöde, kan det snabbt hamna i ekonomiska svårigheter.

Otillräcklig efterfrågan på produkter eller tjänster: Om ett företags produkter eller tjänster inte längre är populära eller efterfrågade av kunderna, kan företaget börja tappa inkomst och till slut hamna i konkurs.

Höga fasta kostnader: Höga fasta kostnader, såsom hyra, löner och råmaterial, kan pressa ett företags ekonomi. Om intäkterna inte överstiger dessa kostnader, kan företaget hamna i en ekonomisk kris.

Stor skuldsättning: Om ett företag tar på sig mer skuld än det kan hantera, kan det bli svårt att uppfylla skuldbetalningar, vilket kan leda till konkurs.

Ekonomiska nedgångar eller kriser: Ekonomiska nedgångar, som en recession eller pandemi, kan ha en stor inverkan på företag. Minskad efterfrågan, förlust av kunder eller störningar i försörjningskedjan kan leda till ekonomiska svårigheter.

Dålig ledning: Otillräcklig ledning och brist på strategisk planering kan också leda till konkurs. Det kan innefatta allt från dåligt beslutsfattande till brist på förståelse för marknaden.

Konkurs och företagsformer

Betalningsansvaret vid en konkurs beror på vilken företagsform företaget har. I ett aktiebolag är ägarna inte personligen ansvariga för företagets skulder. Det innebär att ägarnas privata tillgångar inte kan användas för att betala företagets skulder.

För en enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag, är ägarna personligen ansvariga för företagets skulder. Det innebär att deras privata tillgångar kan användas för att betala av företagets skulder.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte