Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Koncession – Vad är Koncession?

Koncession är ett tillstånd som beviljas av en myndighet eller ett annat företag, vilket ger rätt att bedriva en specifik verksamhet eller erbjuda vissa tjänster. Detta begrepp är centralt inom områden som bankväsen, gruvdrift, och offentliga tjänster. För företagare innebär detta en möjlighet att exploatera marknader eller tjänster som annars inte skulle vara tillgängliga.

Vad innebär Koncession för Företagare?

Koncession ger företag en unik möjlighet att utöva verksamhet inom specifika sektorer som ofta är reglerade eller skyddade av staten. Det kan röra sig om allt från gruvdrift till drift av offentliga tjänster som simhallar. En viktig aspekt för företagare är att förstå de risker och investeringar som följer med att bli en koncessionshavare. Det finns ingen garanti för att investeringar eller kostnader återfås, vilket gör att en noggrann riskbedömning är avgörande.

Olika typer av koncession

Byggkoncessioner:

Dessa innefattar koncessioner inom byggentreprenader, som att projektera och bygga byggnadsverk.

Tjänstekoncessioner:

Här handlar det om utförandet av tjänster, exempelvis drift av parkeringsplatser eller restauranger inom offentliga lokaler.

Privat Koncession:

Detta sker när ett privat företag beviljar ett annat företag rättigheter, som i fallet med franchising.

Regelverk och koncessionsupphandling

I Sverige styrs koncessioner av Lagen om upphandling av koncessioner (LUK), som är en del av det svenska upphandlingsregelverket. Det finns olika processer för att erhålla koncessioner:

Direkt Koncession:

Staten tilldelar direkt en verksamhet eller tjänst till ett företag.

Offentligt Anbud:

Flera företag kan ansöka om koncessionen genom en offentlig upphandlingsprocess.

Koncessionsnämnden och andra reglerande organ spelar en avgörande roll i att övervaka och godkänna koncessionsavtal, säkerställande att allt går rätt till enligt lagar och regler.

Sammanfattning

Koncession är en viktig aspekt för företag som vill utöka sin verksamhet inom specifika, ofta reglerade, områden. Det krävs en djup förståelse för de rättsliga och ekonomiska riskerna som är involverade. Genom att förstå koncessionens natur och dess tillämpning kan företagare navigera i dessa ofta komplexa vatten på ett mer informerat sätt, och därmed öka sina chanser för framgång.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte