Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Koncernbidrag – Vad är koncernbidrag?

Koncernbidrag är en ekonomisk mekanism som används för att jämna ut resultat mellan företag inom samma koncern. Denna överföring av inkomster mellan företag sker utan motprestation i form av varor eller tjänster.

Vad innebär koncernbidrag?

Koncernbidrag är en överföring av inkomster från ett företag till ett annat inom samma koncern. Det primära syftet med koncernbidrag är att fördela resultatet mellan olika företag inom koncernen, vilket hjälper till att optimera den totala skattebelastningen. För givande företag bokförs koncernbidraget som en kostnad, och för mottagande företag som en intäkt. Det är viktigt att dessa överföringar redovisas tydligt i båda företagens deklarationer​​.

Koncernbidrag mellan bolag?

Koncernbidrag kan ges mellan moderbolag och dotterbolag, samt mellan dotterbolag. För att ett moderföretag ska få lämna koncernbidrag måste det äga mer än 90% av andelarna i ett svenskt aktiebolag eller en ekonomisk förening. Dotterföretag som tar emot eller ger koncernbidrag måste ha varit helägt under hela beskattningsåret eller sedan de började sin verksamhet. Utländska bolag inom EES behandlas som svenska företag om mottagaren är skattskyldig i Sverige för koncernbidraget​​.

Förutsättningar för koncernbidrag

Det finns specifika krav som måste uppfyllas för att koncernbidrag ska vara giltigt:

En värdeöverföring måste ha skett mellan företagen senast dagen då givarens inkomstdeklaration ska lämnas in.

Mottagaren av koncernbidraget får inte ha sitt hemvist utomlands, med undantag för EES-fall.

Om koncernbidraget avser näringsverksamhet, får denna inte vara skattefri i Sverige genom skatteavtal.

Vid koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag krävs att en eventuell utdelning från dotterbolaget skulle ha varit skattefri.

Vid bidrag mellan dotterbolag finns ytterligare krav beroende på om moderföretaget är ett investmentföretag eller inte​​.

Sammanfattning

Koncernbidrag är en viktig del av ekonomisk hantering inom koncerner. Det möjliggör en flexibel och skattemässigt effektiv hantering av resultat mellan olika bolag i en koncern. För företagare är förståelsen av koncernbidrag och dess tillämpning avgörande för en effektiv skatteplanering och finansiell styrning inom koncernstrukturen.


Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte